Ledelse og ansatte

Rektor

Arnfinn Stautland

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.      

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Assisterende rektor

Helene Sara Nagel

Rektors stedfortredende.

Trinnansvarlig VG3.

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder for elevoppfølging

Iselin Viggen Oppsahl

Leder for skolens rådgivere og elevteam

Hovedansvarlig for påbygg dag og kveld.

Kontor i bygning G i 2. etasje

Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk

Petter Høglund

Kontor i Avdeling for Bygg- og anleggsteknikk, bygning D.

Studieinspektør

Jan Egil Hagen

Har ansvar for elevenes fagvalg, og kompetansebevis/vitnemål.

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring

Tanja Ihlhaug

Har ansvar for opplæringen på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring.

Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

Avdelingsleder

Märit Opperud

Trinnansvarlig for VG1. Hovedansvar for forberedende vg1 og OT-tilbudet.

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder

Mette Bratlie

Trinnansvarlig for VG2.

Kontor i 1.etg i E-blokken.

Avdelingsleder adm.- og driftsavd.

Marte Hareide

Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.                                                                                                                                  

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.