Ledelse og ansatte

Rektor
Tora Mørstad
Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.       
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Assisterende rektor
Arnfinn Stautland
Påtroppende rektor fra 1. Juli.2017
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder for elevoppfølging
Iselin Viggen Oppsahl
Hovedansvar for minoritetsspråklig løp på VG1, VG2, VG3 forberedende kurs for minoritetsspråklige elever og elevteam.
Kontor i bygning G i 2. etasje

Avdelingsleder for Påbygg, Medier og kommunikasjon, og VG1 ST
Daniel Gaim
Hovedansvar for opplæringen på MK, påbygging og VG1 ST.
Kontor i bygning G i 2. etasje

Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk
Petter Høglund
Har ansvar for opplæringen på Bygg- og anleggsteknikk.
Kontor i Avdeling for Bygg- og anleggsteknikk, bygning D.

Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring
Tanja Ihlhaug
Har ansvar for opplæringen på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring.
Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

Avdelingsleder adm.- og driftsavd.
Marte Hareide
Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.
Kontor i 2.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Studieleder
Vigdis Vangsøy
Har ansvar for elevenes fagvalg, eksamen og kompetansebevis/vitnemål
Kontor i 2.etg i administrasjonsfløyen F-blokken