Ledelse og ansatte

Rektor
Arnfinn Stautland
Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.       
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Assisterende rektor

Helene Sara Nagel

Rektors stedfortredende.

Hovedansvar for opplæringen på VG1 ST og MK,
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder for elevoppfølging
Iselin Viggen Oppsahl
Leder for skolens rådgivere og elevteam

Hovedansvar for påbygg og forberedende kurs for minoritetsspråklige elever
Kontor i bygning G i 2. etasje

Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk
Petter Høglund
Har ansvar for opplæringen på Bygg- og anleggsteknikk.
Kontor i Avdeling for Bygg- og anleggsteknikk, bygning D.

Studieleder
Jan Egil Hagen
Har ansvar for elevenes fagvalg, eksamen og kompetansebevis/vitnemål.                                                                                                       

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring
Tanja Ihlhaug
Har ansvar for opplæringen på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring.
Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

Avdelingsleder adm.- og driftsavd.
Marte Hareide
Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.                                                                                                                                  

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.