Ledelsen

Arnfinn Stautland - Rektor

Arnfinn.Stautland@ude.oslo.kommune.no
Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.      
Kontor i 1. etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Helene Sara Nagel - Assisterende rektor

Helene.Nagel@ude.oslo.kommune.no
Rektors stedfortredende. Avdelingsleder byggfag.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Iselin Viggen Oppsahl - Avdelingsleder for elevoppfølging

Iselin.Viggen.Opsahl@ude.oslo.kommune.no
Leder for skolens rådgivere og elevteam. Trinnansvar for påbygg dag og kveld og MK vg3
Kontor i bygning G i 2. etasje

Jan Egil Hagen - Studieinspektør

Jan.Egil.Hagen@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig VG3 ST.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Tanja Ihlhaug - Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring

Tanja.Ihlhaug@ude.oslo.kommune.no
Har ansvar for våre avdelinger for tilrettelagt opplæring.
Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

Märit Opperud - Avdelingsleder

Marit.Opperud@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig for VG2. Hovedansvar for forberedende vg1 og OT-tilbudet.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Mette Bratlie - Avdelingsleder

Mette.Bratlie@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig for VG1.
Kontor i 1.etg i E-blokken.

Marte Hareide - Avdelingsleder adm.- og driftsavd.

Marte.Hareide@ude.oslo.kommune.no
Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.