Ledelse og ansatte

Arnfinn Stautland - Rektor

Arnfinn.Stautland@ude.oslo.kommune.no
Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.      
Kontor i 1. etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Helene Sara Nagel - Assisterende rektor

Helene.Nagel@ude.oslo.kommune.no
Rektors stedfortredende. Trinnansvarlig VG3.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Iselin Viggen Oppsahl - Avdelingsleder for elevoppfølging

Iselin.Viggen.Opsahl@ude.oslo.kommune.no
Leder for skolens rådgivere og elevteam. Hovedansvarlig for påbygg dag og kveld.
Kontor i bygning G i 2. etasje

Petter Høglund - Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk

Petter.Hoglund@ude.oslo.kommune.no
Kontor i Avdeling for Bygg- og anleggsteknikk, bygning D.

Jan Egil Hagen - Studieinspektør

Jan.Egil.Hagen@ude.oslo.kommune.no
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Tanja Ihlhaug - Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring

Tanja.Ihlhaug@ude.oslo.kommune.no
Har ansvar for våre avdelinger for tilrettelagt opplæring.
Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

Märit Opperud - Avdelingsleder

Marit.Opperud@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig for VG1. Hovedansvar for forberedende vg1 og OT-tilbudet.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Mette Bratlie - Avdelingsleder

Mette.Bratlie@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig for VG2.
Kontor i 1.etg i E-blokken.

Marte Hareide - Avdelingsleder adm.- og driftsavd.

Marte.Hareide@ude.oslo.kommune.no
Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Rådgivere

Mariell Lian

Rådgiver for elever i VG1 og på Påbygg.

Kontor i bygning G i 2. etasje

  

Szilvia Baján Skog

Rådgiver for elever på VG2 studiespesialisering og medier og kommunikasjon.

Kontor i bygning E i 1. etasje

 

Sara Elvekrok Agerup

Rådgiver for elever på VG3 studiespesialisering og medier og kommunikasjon.

Kontor i bygning E i 1. etasje

 

Rune Sønderbye

Rådgiver for elever på Bygg- og anleggsteknikk.

Kontor i 1.etasje i bygning D.

 

Changezi, Sofie Haug

Rådgiver.

Kontor i bygning E i 1. etasje

 

Jorunn Elisabeth Rygnestad

Rådgiver for elever på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring.

Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

 

Assefa Faris

Rådgiver ansatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) med arbeidssted på Hellerud videregående skole. 

Kontor i bygning E i 2. etasje