Ledelse og ansatte

Rektor

Arnfinn Stautland
Arnfinn.Stautland@ude.oslo.kommune.no
Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.      
Kontor i 1. etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Assisterende rektor

Helene Sara Nagel
Helene.Nagel@ude.oslo.kommune.no
Rektors stedfortredende. Avdelingsleder byggfag.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder for elevoppfølging

Iselin Viggen Oppsahl
Iselin.Viggen.Opsahl@ude.oslo.kommune.no
Leder for skolens rådgivere og elevteam. Trinnansvar for påbygg dag og kveld og MK vg3
Kontor i bygning G i 2. etasje

Studieinspektør

Jan Egil Hagen
Jan.Egil.Hagen@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig VG3 ST.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring

Tanja Ihlhaug
Tanja.Ihlhaug@ude.oslo.kommune.no
Har ansvar for våre avdelinger for tilrettelagt opplæring.
Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

Avdelingsleder

Märit Opperud
Marit.Opperud@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig for VG2. Hovedansvar for forberedende vg1 og OT-tilbudet.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.

Avdelingsleder

Mette Bratlie
Mette.Bratlie@ude.oslo.kommune.no
Trinnansvarlig for VG1.
Kontor i 1.etg i E-blokken.

Avdelingsleder adm.- og driftsavd.

Marte Hareide
Marte.Hareide@ude.oslo.kommune.no
Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.
Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen F-blokken.