Hovedseksjon

Lån og leie av skolens lokaler

Du kan låne skolens lokaler til frivillig aktivitet. I hovedsak skal skolenes lokaler lånes ut til lokale idrettslag som tilbyr aktiviteter til barn og unge under 25 år og frivillige organisasjoner

Du kan ikke leie eller låne lokaler i ferie- og fridager, eller når skolen eller kommunen ­­­har egne arrangementer i lokalene.