Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en helsefremmende og forebyggende tjeneste. Ved Hellerud VGS består tjenesten av helsesykepleier og psykolog. Vi er ansatt i bydel Alna i en lovpålagt tjeneste, som har som mandat å støtte skolens arbeid med å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Samarbeidet med bør blant annet innebære at skolehelsetjenesten deltar i aktuelle fora i skolen, for eksempel
• Møter med skolens ledelse og pedagogisk personale
• Skolens planleggingsdager
• Skolens ressursteam, tverrfaglige team og møter med rådgivere, sosiallærer og lærere
• Elevrådsmøter og foreldremøter, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
• Fora om frafall i videregående skole og tiltak for å hindre frafall fra skolen

 

Skolehelsetjenestens tilbud på skolen omfatter blant annet å gi opplysning, bistand og undervisning til elever individuelt, i gruppe eller klasse. Lærere og andre ansatte kan ta kontakt for å drøfte eller få veiledning i saker de står i. Vi kan også formidle kontakt med eksterne instanser.

Eksempler på tema vi kan bistå elevene med
• Skader og kroppslige plager
• Trivsel på skolen og venner
• Konsentrasjon og slitenhet
• Seksualitet, identitet og forelskelse
• Prevensjon og graviditet
• Kjønnssykdommer
• Hjemmeforhold
• Stress, uro, bekymring og tristhet
• Kropp og kosthold
• Søvnvansker
• Rus
• Vaksiner
• Vi har kondomer og bind
Hovednummer til skolehelsetjenesten: 23 47 96 04

Skolehelsetjenesten kan hjelpe med fysisk, psykisk og seksuell helse. Vi har taushetsplikt.

Ingrunn psykolog.png

 

Skolepsykolog: Ingunn Harsvik Ødegård

Tlf: 457 01 005

Skolepsykolog vil være på Hellerud vgs: mandag, tirsdag og fredag

Epost: ingunn.odegaard@bal.oslo.kommune.no

 

Du kan også gå til Helsestasjon For Ungdom: 

Alle bydeler har et tilbud om det og du kan selv bestemme hvilken du ønsker å gå til.

I bydel Alna: Åpent hver mandag fra 15.30–18.30, HFU i Alna bydel er nå lokalisert i det nye bydelshuset 4.etg. Der treffer du helsesykepleier, jordmor, lege, psykolog og fysioterapeut.

Tilbudet er et gratis drop-in tilbud.

 

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:
• Logg deg inn på helsenorge.no
• Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
• Klikk på helsekontakter
• Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
• Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten