Hovedseksjon

Kommunikasjon på Hellerud

1      Vi bruker Teams for å gi informasjon til elever!

Hovedkanal for informasjon fra skolen til elever på Hellerud er Teams.

For tidssensitiv informasjon som det er viktig at blir mottatt og lest øyeblikkelig sendes SMS.

Elever bør installere Teams-appen på mobilen, men kan også bruke Teams på PCen (eller sin private mobil dersom de ønsker det)

Ingen kan forvente svar på henvendelser via Teams utenfor arbeidstid.

2      Informasjon til foresatte skal komme som melding i portalen

Fordi foresatte ikke har tilgang til Teams må meldinger til foresatte sendes som melding i portalen. Foresatte kan også kontaktes via SMS eller på telefon dersom det er nødvendig.

3      Innlevering av oppgaver

Innlevering av oppgaver skal som en hovedregel skje på Teams

Når man skal ha prøve uten internett, så kan Its learning brukes til å levere oppgavene. Det er i dag ikke mulig å bruke Teams til å levere oppgaver uten tilgang til internett.

4      Varsling

Dersom det er fare for at du kan få karakteren ikke vurdert (IV) i et fag på grunn av høyt fravær, manglende vurderingsgrunnlag, så skal du varsles om dette. Varselet sendes i Visma InSchool.

5      Registrering av karakterer

Karakterer på prøver og oppgaver kan du se i Visma InSchool.