Hovedseksjon

Fleksitid og studietid

L_3

Hellerud har fire timer studietid i uken for elevene.

Elevene kan avspasere en dag etter seks timers tilstedeværelse på studietiden. De kan bruke opptjente timer til å slette fravær.

De som ikke har hatt fravær vil etter avtale kunne bruke tiden til å søke en studiedag eller avspaseringsdag.

Det er en maksimumsgrense for avspasering på 3 dager i halvåret.

Du kan jobbe med matematikk, naturfag og andre realfag på rom G103, og få hjelp av dyktige lærere.

Onsdag 12.30-16.00