Hovedseksjon

Strategisk plan

Hellerud kunnkskap for livet

Vårt mål er at alle våre elever fullfører og består videregående skole med så gode resultater som mulig.

Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som i kombinasjon med gode rammer rundt opplæringen gir et godt og trygt læringsmiljø. Våre ansatte har som motto å være tydelige og vennlige voksenpersoner i møte med elevene. Elevene vet hva vi forventer og involveres i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.

Vi satser også mye på veiledning av elevene og har tilbud om leksehjelp i mange fag og et eget veiledningssenter for de som trenger ekstra hjelp. I klasserom og verksted tar vi utgangspunkt i elevenes forutsetninger.