Strategisk plan

Vårt mål er at alle våre elever fullfører og består videregående skole med så gode resultater sommulig.

Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som i kombinasjon med gode rammer rundt opplæringen gir et godt og trygt læringsmiljø. Våre ansatte har som motto å være tydelige og vennlige voksenpersoner i møte med elevene. Elevene vet hva vi forventer og involveres i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.

Vi satser også mye på veiledning av elevene og har tilbud om leksehjelp i mange fag og et eget læringssenter for de som trenger ekstra hjelp. Elevgruppen er sammensatt. I klasserom og verksted tar vi derfor utgangspunkt i elevenes forutsetninger.