Hovedseksjon

Elevrådet

Elevråd

Elevrådet består av én tillitsvalgt fra hver klasse. Elevrådet velger leder og elevrådsstyre. 

Elevrådets oppgaver

Elevrådets leder og styre er elevenes kontaktpersoner overfor skolens ledelse samarbeider med skolens ledelse for å:

  • skape et godt læringsmiljø, gode arbeidsforhold
  • tar initiativ til ulike elevaktiviteter
  • legger fram saker for skolens ledelse som de har behov for å drøfte.


Oppgavene til elevrådsstyret er også å følge opp medlemskapet i de sentrale elevorganisasjonene.

Klassetillitsvalgt

Den tillitsvalgte er klassens kontaktperson overfor kontaktlærer(ne) og avdelingsleder, og kan på vegne av klassen bringe fram synspunkter og eventuelle klager på opplæring og arbeidsforhold. Den tillitsvalgte er også klassens representant i elevrådet og kan her formidle klassens syn i saker som tas opp. Den tillitsvalgte velges av klassen etter at det er informert om ordningen med tillitsvalgte og elevrådsarbeidet.

Oppgaver

Elevrådet og elevrådsstyret får opplæring i elevrådsarbeid etter skolestart.
Oppgavene til elevrådsstyret er ellers blant annet å følge opp medlemskapet i de sentrale elevorganisasjonene, samt å planlegge og gjennomføre Operasjon Dagsverk.

Elevrådet har medansvar når det gjelder å skape et best mulig miljø på skolen og arbeide for et godt forhold mellom elev og lærere.

 

Eksterne ressurser

www.elevråd.no