Hovedseksjon

Minoritetsrådgiver

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv.  Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte Assefa hvis du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Kontaktinformasjon:

Bilder_01
Minoritetsrådgiver Assefa Faris
Mandag-fredag kl. 08:00-15:45
E-post: afa@imdi.no eller asfaa004@osloskolen.no
Mob: 45486137

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll

Viktige telefonnummer for deg som står i fare eller er blitt utsatt for tvangsekteskap:

 • Røde Kors telefon om tvangsekteskap, mandag – fredag kl. 09-17: 815 55 201
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF: 22 03 48 30
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 (utenfor Norge på tlf.nr.: +47 95411755)
 • Barnevernsvakta: 22 70 55 87
 • Politi: 112
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap: 47 80 90 50
 • Minoritetsrådgiver Assefa Faris.Telefon 45 48 61 37.
 • Befinner du deg i utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade i det landet du befinner deg i via tlf.nr.: +4723951300. 

Bakgrunn

Som en del av regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det bestemt at flere skoler i landet skulle ha minoritetsrådgivere.

I dag er det rådgivere ved flere skoler i Oslo, samt blant annet i Bergen, Østfold, Trondheim, Drammen og Kristiansand.

For mer informasjon se Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020): Regjeringen.no: Retten til å bestemme over eget liv