Minoritetsrådgiver

Kontaktinformasjon:

Minoritetsrådgiver:
Assefa Faris
E-post: assefa.aliyu.faris@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 45 48 61 37

Minoritetsrådgiverens primære oppgave er:

 • å hjelpe elever i vanskelige situasjoner
 • forebygge tvangsekteskap
 • hindre radikalsering
 • jobbe med nettverksbygging i bydelen
 • samt bistå i å implementere gode rutiner og metoder for forebygging.


Elever kan komme til minoritetsrådgiverne med:

 • Problemer med venner
 • Konflikter med foreldre
 • Spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
 • Frykt for tvangsekteskap
 • Bekymring for en venn eller venninne som er i en vanskelig situasjon
 • Hvordan kan vi hjelpe deg:
 • Kanskje du bare trenger noen å snakke med?
 • Vi kan hjelpe deg å snakke med kontaktlærer om problemer på skolen
 • Involvere andre instanser som kan hjelpe deg
 • Gi råd og veiledning når det gjelder din situasjon

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldrene til våre elever.

Foreldre kan for eksempel ta kontakt om:

 • Spørsmål om barnas skolehverdag
 • Ekstra oppfølging av deres barn
 • Gis oss gjerne ideer til foreldresamarbeid, nettverk og temaer til foreldremøtene.

Viktige telefonnummer for deg som står i fare eller er blitt utsatt for tvangsekteskap:

 • Røde Kors telefon om tvangsekteskap, mandag – fredag kl. 09-17: 815 55 201
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF: 22 03 48 30
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 (utenfor Norge på tlf.nr.: +47 95411755)
 • Barnevernsvakta: 22 70 55 87
 • Politi: 112
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap: 47 80 90 50
 • Minoritetsrådgiver Assefa Faris.Telefon 45 48 61 37.
 • Befinner du deg i utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade i det landet du befinner deg i via tlf.nr.: +4723951300. 

Bakgrunn

Som en del av regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det bestemt at flere skoler i landet skulle ha minoritetsrådgivere.

I dag er det rådgivere ved flere skoler i Oslo, samt blant annet i Bergen, Østfold, Trondheim, Drammen og Kristiansand.

For mer informasjon se Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020): Regjeringen.no: Retten til å bestemme over eget liv