Bibliotek

Bokstabel

Skolen har et eget bibliotek med et godt utvalg av bøker, filmer, aviser og tidsskrifter.

Biblioteket holder for tiden til i midlertidig lokaler i 1.etg i G-blokken. ved nyåret 2017 flytter biblioteket inn i nyrenoverte lokaler.      

På grunn av byggeprosjektet er det lite plass, så ingen kan oppholde seg der. Utlånstilbudet er som før. Før dette er det bare utlevering av lærebøker.