Hovedseksjon

IKT-Support

Dersom det skulle oppstå feil på utstyret, eller noe av utstyret skulle gå tapt, plikter leietager å melde fra til skolen umiddelbart.
Maskinen er ikke forsikret. Leietager er ansvarlig for skade på eller tap av maskin eller tilhørende utstyr på grunn av uaktsomhet eller forsett, jfr skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. Det er ikke forsvarlig eller tilstrekkelig å oppbevare PC i klasserom. Dersom PC eller lader forlates i klasserom, er dette på leietagers egen risiko og vil medføre erstatningsansvar tilsvarende de satser som fremkommer for tapt utstyr.

Åpningstid: 08.00–16.00. 

IKT-avdelingen

Telefon: 90215986
E-post: ikt.hellerud.vgs@osloskolen.no

 

Regler for bruk av IKT-utstyr

Sørg for at du som elev kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen.

  1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på.
  2. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
  3. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
  4. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
  5. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.

Tips og råd

  • Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.
  • Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være sant. Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.
  • På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.
  • Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel www.dubestemmer.no eller https://www.ung.no/nettvett/