Hovedseksjon

IKT-Support

Åpningstid: 08.00–16.00. 

IKT-avdelingen

Telefon: 90215986
E-post: ikt.hellerud.vgs@osloskolen.no

Ved tapt/defekt utstyr lånt fra skolen, skal dette snarest meldes inn til IKT-avdelingen.