Hovedseksjon

IKT-Support

Dersom det skulle oppstå feil på utstyret, eller noe av utstyret skulle gå tapt, plikter leietager å melde fra til skolen umiddelbart.
Maskinen er ikke forsikret. Leietager er ansvarlig for skade på eller tap av maskin eller tilhørende utstyr på grunn av uaktsomhet eller forsett, jfr skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. Det er ikke forsvarlig eller tilstrekkelig å oppbevare PC i klasserom. Dersom PC eller lader forlates i klasserom, er dette på leietagers egen risiko og vil medføre erstatningsansvar tilsvarende de satser som fremkommer for tapt utstyr.

Åpningstid: 08.00–16.00. 

IKT-avdelingen

Telefon: 90215986
E-post: ikt.hellerud.vgs@osloskolen.no