Hovedseksjon

OT Trikkestallen MK vg1

Trikkestallen

Dette tilbudet passer for deg som ønsker opplæring innen fagene fra VG1 Medier og kommunikasjon 

  • Du får opplæring i et lite skolemiljø med totalt 16-24 elever og i grupper på maksimum ca 6 -12 elever.
  • Du får tett oppfølging av lærerne med utgangspunkt i ditt nivå i fagene. Gjennom individuell hjelp lærer du lettere, får raskere resultater og bedre motivasjon.
  • Det er flere lærere pr elev enn i ordinære klasser. Skolen er kjent for svært godt læringsmiljø, gode relasjoner mellom lærere og elever, god arbeidsro og høy trivsel.
  • Undervisningen er oppdelt i økter på 45 minutter. Timetallet i fagene er som i ordinære klasser.

Praktisk medieproduksjon knyttet til teorifagene
I tillegg til fellesfagene i små grupper, produserer elevene videoer, websider og trykksaker. Vi trener på oppgaver du senere kanskje vil jobbe med som mediegrafiker, fotograf, journalist eller innen reklamebransjen. Selv om du ikke vil jobbe i mediebransjen, vil du ha god nytte av ferdighetene innen mediedesign og data. Vi knytter fellesfagene til ditt praktiske arbeid i medieproduksjonen. Slik tverrfaglighet gir mer mening til lærestoffet i alle fag. Det hjelper på motivasjonen og læringen.

Sted: Gruppen er lokalisert på Trikkestallen på Torshov (Toshovgata 33, 2. etg). Lokalene skiller seg fra tradisjonelle klasserom. De er tilpasset ungdommers behov for trivsel.

Kontakt oss gjennom rådgiver på den skolen du går på eller direkte til Endre Ciekals tlf 920 38 377. Du får en omvisning og et intervju før eventuell skolestart.

 

Du kan begynne hos oss gjennom hele skoleåret så lenge det er ledig plass.

Ønsker du plass på OT?

Hvem kan søke?
Dette er tilbud til ungdom med rett til videregående opplæring som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring, eller som ikke har opplæringstilbud.

Hvordan søke seg inn på OT-gruppen?
Ungdommene kan kontakte rådgiver på den siste skolen de hadde skoleplass, eller de kan henvende seg direkte til kontaktpersonen

Navn: Endre Ciekals

Telefon: 920 38 377

Inntaket skjer etter at søkeren kommer på omvisning og får informasjon om tilbudet. Deretter blir søkeren intervjuet, før vi anbefaler en plass på OT-gruppen.