Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av 2 representanter for elevene, 2 for de ansatte og 3 eksterne representanter. 

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret behandler ikke konkrete personal- og elevsaker.

Driftsstyret ved Hellerud videregående skole

Medlemmer:

  • Dag Einar Thorsen (ekstern) (leder)
  • Lis Karin Andersen (ekstern) 
  • Sana El Moussaoui (ekstern)
  • Rune Sønderbye (ansatt)
  • Astrid Nyheim (ansatt)
  • 2 elevrepresentanter velges ved skolestart.