Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av 2 representanter for elevene, 2 for de ansatte og 3 eksterne representanter. 

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret behandler ikke konkrete personal- og elevsaker.