Driftsstyret

Driftsstyret består av 2 representanter for elevene, 2 for de ansatte og 3 eksterne representanter. 

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, strategiske plan og årsplan. Driftsstyret skal også se til at skolen har et system for vurdering på alle nivåer og skal føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet. 

Driftsstyret behandler ikke konkrete personal- og elevsaker.