Hovedseksjon

Ofte stilte spørsmål om skolemiljø

Vi oppfordrer deg som elev, foresatt eller ansatt om å lese om elevenes rettigheter på nullmobbing.no, eller ta kontakt med skolens elevteam. Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål om skolemiljø.

–Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø. Hvilke saker kan jeg ta opp?

Du kan ta opp saker knyttet til det fysiske skolemiljøet, som luftkvalitet eller at det er for mye støy i klasserommet. Saker som går på det psykososiale skolemiljøet er spesielt viktig å melde ifra om. Alle skal føle seg trygge på skolen. Du skal for eksempel ikke være redd for at noen legger ut bilder eller opptak av deg på internett. Det skal være greit å være sammen med medelever og ansatte på Hellerud videregående skole.

Ta opp saken din med kontaktlærer, eller en annen du stoler på uansett hvor alvorlig den er eller hvor lenge den har pågått. Det beste er å si ifra med en gang dersom man opplever noe som ikke er greit.

Du kan ta opp saker knyttet ti det fysiske skolemiljøet, som luftkvalitet, temperatur i klasserommet eller støy.

Du kan også ta opp saker knyttet til det psykososiale skolemiljøet. Du skal føle deg trygg på skolen. For eksempel skal du ikke være redd for å møte andre elever som slenger kommentarer eller for at noen legger ut bilder av deg på nettet. Det skal også være greit å være sammen med de voksne på skolen.

Ta kontakt med kontaktlæreren din eller en ansatt du stoler på dersom du blir mobbet eller trakassert. Du kan også alltid snakke med oss i elevtjeneste. 

–Hva er mobbing?

Mobbing kan være handlinger eller språkbruk rettet mot eleven, utført av medelever eller skolens ansatte, som gjør at eleven føler fysisk eller psykisk ubehag.

Eksempel: konflikter, nettmobbing/ «drittslenging» på nett, diskriminering, rasisme, psykisk/fysisk vold, dytting, «drittslenging» mellom elever (inkl. venner, medelev, tilfeldige, friminutt/i timen/fritiden), ryktespredning, at noen sprer bilder eller video av noen på internett, press for å bruke/ oppbevare rusmiddel eller være innblandet i noe man ikke ønsker, utestengelse (fraværende inkludering), ikke få være med i grupper på sosiale medier, motta sårende eller stygge meldinger/bilder/videoer, negative kommentarer knyttet opp mot utseende/ klær/ tro/ religion/ kultur/ etnisitet/ legning, hetsing og utpressing.

Mobbing er når en person opplever gjentatt negativ eller nedbrytende adferd fra en eller flere andre.

Mobbing kan skje direkte mellom elever eller den kan skje på sosiale medier. Det trenger ikke å ha foregått over lang tid før du sier fra. Enkelthendelser kan også være så alvorlige at de må følges opp.

–Hvis jeg sier fra om en sak, vil foreldrene mine få vite om det?

Det kommer helt an på saken, og hva du synes er best. Dersom det er mulig, prøver vi så godt vi kan å løse saken uten at dine foresatte blir innblandet. Er saken veldig alvorlig, må skolen ta kontakt med foresatte dersom du er under 18 år. Dette skjer uansett ikke uten at du vet om det og har fått sagt hva du ønsker at dine foresatte skal vite. I noen tilfeller kan situasjonen oppleves enda verre dersom skolen tar kontakt med foresatte. Dette tar skolen hensyn til, dersom skolen kan gjøre det.

Det kommer helt an på saken. Vi starter med å snakke med deg og prøver å finne en løsning sammen med deg.  Klarer vi å løse saken uten å trekke inn foresatte, så gjør vi det.

Dersom du er 18 år er det uansett du som bestemmer om dine foresatte skal involveres eller ei.

–Hvis jeg sier fra om at jeg blir mobbet, må jeg delta i en felles samtale med den/de som jeg føler at mobber meg?

Nei, det må du ikke. Selv om det ofte kan være lurt med en fellessamtale med oss og den/de det gjelder- er det du som melder ifra som bestemmer dette. Du og skolen finner ut sammen hva som er best å gjøre, og når det eventuelt skal skje.

Nei, det må du ikke. Vi kan ha en felles samtale med dere etterhvert, men da er det fordi du ønsker det selv.

–Kan jeg ta med meg noen til samtale?

Ja, du kan ta med en venn du stoler på. Likevel er det viktig at det er din sak som kommer frem.

Ja, du kan ta med deg en venn eller venninne hvis du ønsker det. Det er likevel viktig å huske at det er du som må fortelle din historie. Din venn er der mest som støtte.

–Det er jo ikke SÅ farlig, da.... Bør jeg si ifra om en sak om jeg er usikker?

Ja, det burde du. Du kan drøfte saken din uavhengig av hva det gjelder og hvor alvorlig den er. Kanskje er det nok å lufte hvordan du opplever det, eller så kan kanskje skolen gjøre noen små grep slik at du slipper å være usikker lenger.

Ja, kom gjerne og snakk med oss i elevtjenesten. Vi erfarer at det er mye bedre å melde saker tidlig enn å vente i ukesvis. Da har kanskje ikke saken rukket å bli så veldig stor og det kan være enklere å finne en god løsning. Endel saker kan være misforståelser og er derfor ganske enkle å ordne med en samtale. 

Jo lenger du venter jo mer ubehagelig kan det bli for de som er involvert. Så snakk med oss tidlig.

–Hvem kan jeg melde en sak til?

Alle ansatte på skolen. Snakk med en du føler deg trygg på. Kontaktlærer, rådgiver, miljøarbeider eller avdelingsleder. Ofte kjenner kontaktlærer deg best, og kan være den beste å melde ifra til. Den du melder ifra til, må av og til ta saken videre til noen andre. Dette avtales med deg.

Du kan si ifra til alle ansatte på skolen, men det beste er ofte å snakke med kontaktlæreren din som kjenner deg eller til en i Elevtjenesten som har ekstra god erfaring med slike saker.

–Hvem melder saker?

Elever kan melde saker knyttet til seg selv eller andre. Alle ansatte har plikt til å følge med og gripe inn dersom de ser noe. Det kan likevel være vanskelig å oppdage ting som for eksempel foregår på internett. Foresatte kan også kontakte skolen og melde inn saker.

Elever kan melde saker knyttet til seg selv eller andre.

Alle ansatte har plikt til å gripe inn dersom de ser at elever blir utsatt for mobbing eller alle krenkelser.

Foreldre kan også kontakte skolen og melde saker. Kontaktlærer kan være en god person å kontakte da de kjenner ungdommen godt. Elever kan melde saker knyttet til seg selv eller andre.

Alle ansatte har plikt til å gripe inn dersom de ser at elever blir utsatt for mobbing eller alle krenkelser.

Foreldre kan også kontakte skolen og melde saker. Kontaktlærer kan være en god person å kontakte da de kjenner ungdommen godt.

–Kan jeg være anonym?

Snakk med skolen, så finner vi en løsning på det. Du skal kunne stole på at skolen holder taushetsplikten sin. 

–Hva skjer videre dersom jeg eller mine foreldre melder ifra om at jeg ikke har et trygt og godt skolemiljø?

Skolen vil ta saken din på alvor, og sammen med deg og evt. foresatte legge en plan for hvordan skoledagen din kan bli bedre. Etter at skolen har fått beskjed, har skolen 5 dager på å starte saken. Hva som blir bestemt i samarbeid med deg, evt. foresatte og skolen, blir skrevet ned i en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen kan endres for eksempel dersom du opplever behov for at skolen skal gjøre noe annet, eller at saken har endret seg ved at det har kommet mer informasjon frem.

Kom og snakk med oss, så finner vi en løsning på det.

–Har dere taushetsplikt?

Alle ansatte har taushetsplikt. Noen ganger må man likevel samarbeide med andre. Dette avtales med deg først. Dersom saken er såpass alvorlig at det er fare for liv og helse, må skolen gå videre og sørge for at riktig instans får riktig informasjon.

Ja, alle skoleansatte har taushetsplikt. Noen ganger må vi samarbeide med andre. Da snakker vi alltid med deg først.

–Hvordan er jeg en god venn?

Spør og vær til stede dersom du merker at noen endrer seg eller trekker seg tilbake.

Vær en god lytter og hjelp den som eventuelt trenger hjelp til å ta kontakt med for eksempel en lærer, miljøarbeider eller rådgiver.

Sett av tid til at bare dere to kan snakke sammen, ofte kan det være lettere å åpne seg da.

En som lytter er ofte en god venn, og ikke alltid den som har alle svarene. Gjør noe hyggelig sammen. 

–Jeg ønsker å bytte klasse på skolen, hvordan fungerer dette?

Klassebytte på Hellerud videregående skole er normalt ikke mulig. Ofte handler dette om at mange ønsker å bytte til klasser som man kjenner noen i fra før av. Det er hyggelig å gå i klasse med sine venner, likevel har elevene og skolen et ansvar for å skape et godt klassemiljø i den klassen man er i. Det er mange ting man må prøve ut først, og selv om det ikke alltid er like greit å prøve ut ting- så går det seg veldig ofte til. Det kan ta litt tid før man bli kjent med nye elever. Det er uansett viktig at kontaktlærer vet om situasjonen din, slik at dere kan samarbeide godt om det du synes er vanskelig i klassen din.

–Hvordan får jeg byttet skole?

Reglene for skolebytte er strenge i Osloskolen. Det er normalt sett ikke mulig å bytte skole etter skolestart, men det er likevel en mulighet dersom saken din er veldig alvorlig. Snakk med rådgiver, så drøfter dere saken sammen. En god venn bryr seg om vennene sine.

–Kan jeg få slettet informasjon om meg selv på nettet?

Ja, det kan du. Nettsiden slettmeg.no har mange nyttig tips og råd. Skolen har også en egen politikontakt, som kan gi uforpliktede god råd ang. dette. Noen ganger kan det for eksempel være vanskelig å vite om man skal anmelde eller ikke. Ta kontakt med miljøarbeiderne på skolen.Ja, alle skoleansatte har taushetsplikt. Noen ganger må vi samarbeide med andre. Da snakker vi alltid med deg først.

Ja, det kan du. Nettstedet slettmeg.no inneholder mange nyttige tips og råd.

Du kan også komme og snakke med oss i elevtjenesten, så kan vi veilede de