Vår profil

Hellerud har fire programområder:

  • Studiespesialisering
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Skolen har tilbud til oppfølgingstjenestens målgruppe og to tilrettelagte avdelinger.

 

Hellerud vgs. har en faglig  kompetent lærerstab som i kombinasjon med gode rammer rundt opplæringen gir et godt og trygt læringsmiljø. Våre ansatte har som motto å være tydelige og vennlige voksenpersoner i møte med elevene.

Elevene vet hva vi forventer og involveres i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø. Vi satser også mye på veiledning av elevene og har tilbud om leksehjelp i mange fag og et eget læringssenter for de som trenger ekstra hjelp.

Vi tilbyr disse utdanningsprogrammene skoleåret 2021/2022:

  • Vg1 Studiespesialisering
  • Vg2 Studiespesialisering (økonomi/samfunnsfag/språk og realfag)
  • Vg3 Studiespesialisering (økonomi/samfunnsfag/språk, realfag)
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, 30-timerskurs for elever som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for elever som er i ferd med å fullføre fag- eller svennebrev (kveldskurs)
  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
  • Vg2 Byggteknikk


For elever som av ulike årsaker ikke kan delta i ordinære undervisningstilbud i videregående opplæring, har skolen tilbud til oppfølgingstjenestens målgruppe. Dette utformes i nært samarbeid med lokalt næringsliv og Utdanningsetatens oppfølgingstjeneste.

Skolen har også en avdeling med særskilt tilrettelagt opplæring for fysisk og psykisk funksjonshemmede i små grupper.

Ved Hellerud er det tilsatt ca. 120 medarbeidere. Omtrent 100 av disse er i undervisningsstillinger. 

Satsingsområder

Vi har lærere som gir deg tett faglig oppfølging med varierte undervisningsmetoder, og et rådgiverteam som gir deg støtte og veiledning når du trenger det, Vi jobber for et godt og trygt klasse – og skolemiljø for alle elever. Vi starter derfor skoleåret med å invitere alle elever på VG1 og påbygging på «bli kjent-tur» ut av byen.

På Hellerud kan du delta både i sjakk– og fotballturneringer. Du kan dessuten spille bordtennis i fritimene, opptre på kulturdagen eller jobbe ekstra godt med fagene på skolens læringssenter og på leksehjelpen vi tilbyr. 

Bildtekst: Pølsestekning under en ekskursjon til Ulsrudvannet.