Hovedseksjon

OT studiespesialisering vg1

Hellerud vgs
  • Opplæringen følger ordinær læreplan og fullførte fag gir kompetanse på VG1 nivå. Inneværende år tilbys fagene: matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, geografi og kroppsøving og fremmedspråk.
  • Tilbudet gir elevene mulighet til å fullføre fag i et lite miljø under tett oppfølging og veiledning.
  • Elevene velger i samråd med rådgiver hvor stor fagbelastning de ønsker dette året, dette tilrettelegges etter elevens ønsker og behov.
  • Opplæringen er organisert som ved ordinær studiespesialiserende, og gruppen har et makstall på 16 elever. Det er kontinuerlig inntak gjennom hele skoleåret.

Fokusområder er å fullføre Vg1 fag, samt å forberede og motivere for videre skolegang.

Sted: Gruppen er lokalisert på Hellerud videregående skole.

Kontaktperson: Erlend Nikolai Frislid, tlf. 404 31 986 

Ønsker du plass på OT?

Hvem kan søke?
Dette er tilbud til ungdom med rett til videregående opplæring som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring, eller som ikke har opplæringstilbud.

Hvordan søke seg inn på OT-gruppen?
Ungdommene kan kontakte rådgiver på den siste skolen de hadde skoleplass, eller de kan henvende seg direkte til kontaktpersonen:
Erlend Nikolai Frislid, tlf. 404 31 986 

Inntaket skjer etter at søkeren kommer på omvisning og får informasjon om tilbudet. Deretter blir søkeren intervjuet, før vi eventuelt anbefaler en plass på OT-gruppen.