Hovedseksjon

OT studiespesialisering vg1

Hellerud vgs
  • Opplæringen følger ordinær læreplan og fullførte fag gir kompetanse på VG1 nivå. Inneværende år tilbys fagene: matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, geografi og kroppsøving og fremmedspråk.
  • Tilbudet gir elevene mulighet til å fullføre fag i et lite miljø under tett oppfølging og veiledning.
  • Elevene velger i samråd med rådgiver hvor stor fagbelastning de ønsker dette året, dette tilrettelegges etter elevens ønsker og behov.
  • Opplæringen er organisert som ved ordinær studiespesialiserende, og gruppen har et makstall på 16 elever. Det er kontinuerlig inntak gjennom hele skoleåret.

Fokusområder er å fullføre Vg1 fag, samt å forberede og motivere for videre skolegang.

Sted: Gruppen er lokalisert på Hellerud videregående skole.

Kontaktperson: Hatice Calimli Tasdemir , tlf. 902 13 402

Ønsker du plass på OT?

Hvem kan søke?
Dette er tilbud til ungdom med rett til videregående opplæring som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring, eller som ikke har opplæringstilbud.

Hvordan søke seg inn på OT-gruppen?
Ungdommene kan kontakte rådgiver på den siste skolen de hadde skoleplass, eller de kan henvende seg direkte til kontaktpersonen:
Hatice Calimli Tasdemir , tlf. 902 13 402

Inntaket skjer etter at søkeren kommer på omvisning og får informasjon om tilbudet. Deretter blir søkeren intervjuet, før vi eventuelt anbefaler en plass på OT-gruppen.