Hovedseksjon

Hverdagslivstrening

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger bistand og noe tilrettelegging for å oppnå dette. Elevene ved avdelingen kan få undervisning uten karakterer i grupper på 2-5 elever eller opplæring i fag med karakterer. Begge deler vil bli gitt på avdelingen.

Avdelingen gir opplæring som er både av faglig og sosial karakter, hvor det også er mulighet til å jobbe med sosiale ferdigheter. Det gis også tilbud om opplæring i ADL, her knyttet spesielt til aktiviteter rundt mat og helse samt selvstendighetstrening. Avdelingen har tilbud om felles lunsj alle ukedagene, samt felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året. Elevene ved avdelingen deltar også på felles aktiviteter og turer sammen med resten av skolen.

Avdelingen har 22 elever, og er bemannet med 9 spesialpedagoger/pedagoger i hel- og deltidsstillinger, samt fem miljøarbeidere, derav to vernepleiere. Avdelingen har også musikkterapeut.

Alle elevene har individuelle opplæringsplaner, kontaktlærer samt primærkontakt med oppfølging knyttet til sosiale oppgaver samt oppfølging ut over elevens valg av fag.

I tillegg til å ta fag på basen, kan det velges fag / deler av fag i ordinære klasser innen studieforberedende.

Elever som tar fag i ordinære klasser blir fulgt opp av ansatte avdelingen.

Avdelingen har egen rådgiver

Programområdekoden for tilbudet er STUSP1HTH1

 

 

 

Avdelingsleder

Tanja rund.png

Tanja Susann Ihlhaug

Epost: tanja.ihlhaug@osloskolen.no

Mobil: 97 16 73 73

Rådgiver

Siri rådgiver rund.png

Siri Ann Hardy Jensen

Epost: siri.jensen@osloskolen.no  

Mobil: 457 29 233