Hovedseksjon

Hverdagslivstrening

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger noe tilrettelegging og bistand for å oppnå dette.

Elevene ved avdelingen får opplæring i liten gruppe. (vanligvis 2-5 elever)

I tillegg til opplæring i fag fra studiespsialiserende utdanningsprogram vg1, vg2 og vg3, tilbys opplæring innen Hverdagslivstrening, som problemløsning, planlegge egen skolehverdag, mat og helse og ulike sosiale ferdigheter. Avdelingen har tilbud om felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året, og gir tilbud om deltakelse på en aktivitetskveld en gang pr. måned.  

Alle elevene har individuelle opplæringsplaner, kontaktlærer, samt primærkontakt fra miljøteamet med oppfølging også ut over det faglige.

I tillegg til å ta fag på avdelingen, kan elevene følge fag i ordinære klasser innen studieforberedende.

Programområdekoden for tilbudet er STUSP1HTH1

Avdelingsleder

Berit Nilsen rundt portrett.png

Berit Nilsen

Epost: berit.nilsen@osloskolen.no

Mobil: 95 21 21 71

Rådgiver

Siri.png

Siri Ann Hardy Jensen

Epost: siri.jensen@osloskolen.no