Hovedseksjon

Informasjon om NUS-eksamen

 

 

Ny eksamen – Elev har fått karakter 1 ved eksamen

Elever i videregående opplæring som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven skal da avlegge eksamen i den samme fagkoden.

Merk: En avgangselev beholder ikke retten til førstegangsvitnemål ved Ny eksamen. 

 

Utsatt eksamen- Elev som har dokumentert fravær ved eksamen

Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved eksamen (ordinær eksamen, særskilt eksamen, ny eksamen eller utsatt eksamen) har rett til å ta første etterfølgende eksamen.

Ved utsatt eksamen i et trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt. Det kan for eksempel resultere i at eleven trekkes i det samme faget, men i en annen eksamensform.

Merk: En avgangselev beholder retten til førstegangsvitnemål ved bestått Utsatt eksamen. 

 

Særskilt eksamen- Elev som har karakter 1 i standpunktvurdering

Elever i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget. 

 

Ved særskilt eksamen gjelder følgende:

I fag der det er én standpunktkarakter og to mulige eksamensformer (som for eksempel for matematikk 1T og engelsk vg2 YF) skal det trekkes til særskilt eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk).

 

I fag med én eksamensform per standpunktkarakter (som for eksempel norsk sidemål skriftlig eller fremmedspråk muntlig), skal det ikke trekkes, men eksamen skal avholdes i den delen av faget som eleven har fått karakteren 1 i standpunkt.

 

Retten til særskilt eksamen gjelder i alle fag, også fag som ikke har en eksamensordning for elever. 

Merk: Ved særskilt eksamen vil standpunktkarakter 1 bli stående i tillegg til særskilt eksamenskarakter på avsluttende dokumentasjon. En avgangselev beholder retten til førstegangsvitnemål ved bestått Særskilt eksamen. 

 

Fag med karakter IV (ikke vurdert) har ikke rett til NUS-eksamen.

Elever som har fått IV (ikke vurdert) i ett eller flere fag, kan melde seg opp som privatist i det aktuelle faget på https://privatist.inschool.visma.no/ mot eksamensavgift. Elever som ikke har møtt til eksamen, og ikke kan fremvise sykemelding, er også å regne som privatister. 

  

 

Tilbudet om NUS-eksamen er gratis. Dersom du ikke benytter deg av tilbudet, har du ikke bestått det aktuelle faget og standpunktkarakteren din faller bort. Eksamen kan tas som privatist på et senere tidspunkt (oppmelding på https://privatist.inschool.visma.no/). Det må betales eksamensgebyr.