Rådgivertjenesten

Rådgivernes oppgaver er:

Tilrettelegging av skolegangen din – veiledning om mulige hjelpetiltak, for eksempel i forbindelse med lese-og skrivevansker

  •  Hjelp til valg av programfag
  •  Veiledning ved valg av studier og yrke
  •  Informasjon om tilbud og opptakskrav ved universiteter og høyskoler
  •  Informasjon om lån og stipend i Statens Lånekasse
  •  Rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker
  •  Kontakt med hjelpeinstanser
  •  Veiledning hvis du har planer om å avbryte skolegangen
  •  Samarbeid med Pedagogisk – psykologisk tjeneste, barnevernet og andre eksterne tjenester


Veiledere fra NAV

4 dager i uken har veileder i fra NAV kontortid på Hellerud. NAV-veileder skal hjelpe ungdom som har sammensatte vansker på et tidlig tidspunkt, og bidra til at færre elever avbryter videregående opplæring.

NAV-Veileder kan blant annet bidra med:
• Gi råd om utdanning og arbeidsmarked
• Økonomisk råd og veiledning
• Gi bistand ved vanskelige bo- og hjemmeforhold
• Koble på nødvendig hjelpeapparat rundt eleven
• Arbeidstrening og overgang fra skole til arbeid

Rådgiver fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Skolen har en ekstern rådgiver med spesiell kunnskap om minoritetsspråkliges utfordringer i skolehverdagen. Vi har en egen side som beskriver minoritetsrådgivers arbeidsoppgaver.