Rådgivertjenesten

Rådgivernes oppgaver er:

Tilrettelegging av skolegangen din – veiledning om mulige hjelpetiltak, for eksempel i forbindelse med lese-og skrivevansker

  •  Hjelp til valg av programfag
  •  Veiledning ved valg av studier og yrke
  •  Informasjon om tilbud og opptakskrav ved universiteter og høyskoler
  •  Informasjon om lån og stipend i Statens Lånekasse
  •  Rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker
  •  Kontakt med hjelpeinstanser
  •  Veiledning hvis du har planer om å avbryte skolegangen
  •  Samarbeid med Pedagogisk – psykologisk tjeneste, barnevernet og andre eksterne tjenester


Veiledere fra NAV

4 dager i uken har veileder i fra NAV kontortid på Hellerud. NAV-veileder skal hjelpe ungdom som har sammensatte vansker på et tidlig tidspunkt, og bidra til at færre elever avbryter videregående opplæring.

NAV-Veileder kan blant annet bidra med:
• Gi råd om utdanning og arbeidsmarked
• Økonomisk råd og veiledning
• Gi bistand ved vanskelige bo- og hjemmeforhold
• Koble på nødvendig hjelpeapparat rundt eleven
• Arbeidstrening og overgang fra skole til arbeid

Rådgiver fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Skolen har en ekstern rådgiver med spesiell kunnskap om minoritetsspråkliges utfordringer i skolehverdagen. Vi har en egen side som beskriver minoritetsrådgivers arbeidsoppgaver.

Rådgivere på skolen

Lars Petter Rotvold Nilsen
Rådgiver for elever i 3sta, 3stc og 3Påb. Kontor i bygning E i 1. etasje.
Kontortid onsdag, torsdag og fredag. 
Send e-post til Lars Petter
Mobil: kommer snart

June Hay
Rådgiver for elever i 3stb, 3ste og 3stm. Kontor i bygning E i 1. etasje.
Send e-post til June Hay
Mobil: 92024940

Szilvia Baján Skog
Rådgiver for elever på VG1 studiespesialisering og medier og kommunikasjon. Kontor i bygning E i 1. etasje
Send e-post til Szilvia Skog
Mobil: 95479163

Guro Nakken
Rådgiver for VG2 ST og 3Påa og 3På23. Kontor i bygning E i 1. etasje.
Send e-post til Guro Nakken
Mobil: 48991310

Rune Sønderbye
Rådgiver for elever på Bygg- og anleggsteknikk. Kontor i 1.etasje i bygning D.
Send e-post til Rune Sønderbye
Mobil: 41467066

Jorunn Elisabeth Rygnestad
Rådgiver for elever på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring. Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.
Send e-post til Jorunn Rygnestad
Mobil: 95484617

Marius Olsen
Rådgiver ved tilrettelagt avdeling
Send e-post til Marius Olsen
Mobil: 90767922

Ann Berge
NAV-veileder med arbeidssted på Hellerud videregående skole. 
Kontor i bygning G 2 etg
Send e-post til Ann Berge