Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgivernes oppgaver er:

Tilrettelegging av skolegangen din – veiledning om mulige hjelpetiltak, for eksempel i forbindelse med lese-og skrivevansker

  •  Hjelp til valg av programfag
  •  Veiledning ved valg av studier og yrke
  •  Informasjon om tilbud og opptakskrav ved universiteter og høyskoler
  •  Informasjon om lån og stipend i Statens Lånekasse
  •  Rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker
  •  Kontakt med hjelpeinstanser
  •  Veiledning hvis du har planer om å avbryte skolegangen
  •  Samarbeid med Pedagogisk – psykologisk tjeneste, barnevernet og andre eksterne tjenester


Veileder fra NAV

5 dager i uken har veileder i fra NAV kontortid på Hellerud. NAV-veileder skal hjelpe ungdom som har sammensatte vansker på et tidlig tidspunkt, og bidra til at færre elever avbryter videregående opplæring.

NAV-Veileder kan blant annet bidra med:
• Gi råd om utdanning og arbeidsmarked
• Økonomisk råd og veiledning
• Gi bistand ved vanskelige bo- og hjemmeforhold
• Koble på nødvendig hjelpeapparat rundt eleven
• Arbeidstrening og overgang fra skole til arbeid

Rådgiver fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Skolen har en ekstern rådgiver med spesiell kunnskap om minoritetsspråkliges utfordringer i skolehverdagen. Vi har en egen side som beskriver minoritetsrådgivers arbeidsoppgaver.

 

Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste

 

PPT er en rådgivende tjeneste for alle elever i videregående skole. Du kan få hjelp med personlige, sosiale eller faglige vansker som har betydning for skolesituasjonen.

Vår PP-rådgiver er Sandra Samuelsen som kan kontaktes gjennom skolens rådgivere. Oslo kommunes sider om spesialundervisning.

 

 

 

Rådgivere på skolen

Hanna Henriksen Norvoll
Rådgiver for elever på VG1 studiespesialisering og påbygg kveld. 
Send e-post til Hanna
Kontakt Hanna på Teams
Mobil: 45729245 

Guro Nakken
Rådgiver for elever på VG3 studiespesialisering og påbygg dagtid
Send e-post til Guro
Kontakt Guro på Teams
Mobil: 48991310

Rabia Saqib
Rådgiver for alle E-klassene og F-klassen.
Send e-post til Rabia
Kontakt Rabia på Teams
Mobil: 45 70 96 33

Anette Gjernes
Rådgiver for VG2 studiespesialisering og OT.
Send e-post til Anette
Kontakt Anette på Teams
Mobil: 45729252

Rune Sønderbye
Rådgiver for elever på Bygg- og anleggsteknikk. Kontor i 1.etasje i bygning D.
Send e-post til Rune
Kontakt Rune på Teams
Mobil: 41467066

Tanja Ihlhaug
Rådgiver for elever på Bygg- og anleggsteknikk. Kontor i 1.etasje i bygning F.
Send e-post til Tanja
Kontakt Tanja på Teams
Mobil: 45978829

Siri A. H. Jensen
Rådgiver for elever på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring
Send e-post til Siri
Kontakt Siri på Teams
Mobil: 45729233

Ann Berge
NAV-veileder med arbeidssted på Hellerud videregående skole. 
Kontor i bygning E 2 etg
Send e-post til Ann Berge
Kontakt Ann på Teams
Mobil: 95422059