Hovedseksjon

Privatisteksamen og morsmålseksamen

Privatisteksamen i morsmål

Hvordan melder jeg meg opp i eksamen i morsmål?

Hvis du er elev hos oss må du fylle ut et oppmeldingsskjema som du får i resepsjonen. Ferdig utfylt skjema leveres til  resepsjon. 

Skal du forbedre karakter i morsmål må du selv melde deg opp gjennom https://privatist.inschool.visma.no/ og betale eksamen selv.

Hvis du ikke er elev hos oss, må du melde deg opp på egen skole eller på https://privatist.inschool.visma.no/.

 

Når er eksamen?

Dato for skriftlig eksamen blir publisert ut sammen med skriftlig trekk i Portalen. Datoene ligger alltid tilgjengelig på udir.no .

Vår 2023 er datoene:

Nivå 1 skriftlig: onsdag 24. mai

Nivå 2 skriftlig: torsdag 25. mai

Nivå 3 skriftlig: fredag 26. mai

 
Dato og sted for muntlig eksamen får skolen innen 1.november (høst) og 1.april (vår) og du er selv ansvarlig for å innhente informasjonen. Hvis du ikke har hørt noe innen disse datoene, må du selv ta kontakt med eksamensansvarlig.

Hvilke språk kan man ta eksamen i?

Se på udir.no hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

Hvilket nivå må jeg ta for å erstatte fremmedspråk som fellesfag?

Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta minimum nivå I.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta minimum nivå II.

Må jeg bestå både skriftlig og muntlig eksamen på samme nivå?

Ja. Du får ikke faget med på vitnemålet om du ikke har både muntlig og skriftlig fra samme nivå. Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ta muntlig og skriftlig eksamen i forskjellige terminer.

Hvor mange karakterer kommer på vitnemålet?

To karakterer - den muntlig og den skriftlige - blir skrevet på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivå, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet.

Hvor mange språkpoeng får jeg?

Nivå I gir ingen språkpoeng.
Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II 0,5 språkpoeng, fordi du har tatt et nivå høyere enn kravet.
Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II ingen poeng, fordi du  ta dette nivået.
Nivå III gir alltid 1 språkpoeng.
Du kan ikke få mer enn 1,5 språkpoeng for samme språk. 
Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag.
Eksempel:

  • fremmedspråk på ungdomsskolen + morsmål nivå I = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen språkpoeng.
  • fremmedspråk på ungdomsskolen + morsmål nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 språkpoeng.
  • fremmedspråkpå ungdomsskolen + morsmål nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,5 språkpoeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + morsmål nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen språkpoeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + morsmål nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1 språkpoeng.

Kan jeg melde meg ut av fremmedspråksundervisningen hvis jeg har tenkt å ta eksamen i morsmål?

Ja. 

Hva skjer med fraværet i tysk/spansk hvis jeg slutter?

Opparbeidet fravær blir stående i systemet og på vitnemålet.

Morsmål som programfag

Morsmål nivå III kan brukes som fordypningsfag innen programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Ta kontakt med din rådgiver  hvis du ønsker mer informasjon om morsmål. 

Privatisteksamen i andre fag

For å melde seg som privatist i fag må man lage seg en bruker på https://privatist.inschool.visma.no/.

  • Det er ikke mulig å melde seg som privatist i fag du har som elev. Det er kun fag du er ferdig med som kan tas som privatist.
  • Dersom du melder deg opp som privatist og privatisteksamen er på samme dag som en eleveksamen er det eleveksamen som må prioriteres.
  • Dersom en tar fag som privatist og velger å beholde privatistkarakteren vil standpunktkarakteren i faget forsvinne på vitnemålet.
  • Det er kun elever som vil forbedre karakteren eller som har fått IV i fag som skal melde seg til privatisteksamen. For elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen er det skolen som melder deg til ny eksamen.
  • Elever som heller ikke består NUS eksamen må melde seg som privatist for å få faget bestått.