OT-tilbud

OT-gruppen knyttet til Studiespesialisering (OTS)

OT-gruppen er et ettårig tilbud som gir ungdom med opplæringsrett mulighet til å fullføre fag innenfor studiespesialiserende.

  • Opplæringen følger ordinær læreplan og fullførte fag gir kompetanse på VG1 nivå. Inneværende år tilbys fagene: matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, geografi og kroppsøving.
  • Det er mulig å kombinere de teoretiske fagene med en eller flere dager praksis i bedrift for de som ønsker en mer praktisk rettet skolehverdag.
  • Tilbudet gir elevene mulighet til å fullføre fag i et lite miljø under tett oppfølging og veiledning.
  • Elevene velger i samråd med rådgiver hvor stor fagbelastning de ønsker dette året, dette tilrettelegges etter elevens ønsker og behov.
  • Opplæringen er organisert som ved ordinær studiespesialiserende, og gruppen har et makstall på 16 elever. Det er kontinuerlig inntak gjennom hele skoleåret.

Fokusområder er å fullføre Vg1 fag, samt å forberede og motivere for videre skolegang.

Sted: Gruppen er lokalisert på Hellerud videregående skole.

Kontaktperson: Hatice Calimli Tasdemir , tlf. 902 13 402

OT-gruppen knyttet til medier og kommunikasjon (OTM)

Dette tilbudet passer for deg som ønsker opplæring innen fagene fra VG1 Medier og kommunikasjon eller fagene fra VG1 og VG2 Medieproduksjon. 

  • Du får opplæring i et lite skolemiljø med totalt 16-24 elever og i grupper på maksimum ca 6 -12 elever.
  • Du får tett oppfølging av lærerne med utgangspunkt i ditt nivå i fagene. Gjennom individuell hjelp lærer du lettere, får raskere resultater og bedre motivasjon.
  • Det er flere lærere pr elev enn i ordinære klasser. Skolen er kjent for svært godt læringsmiljø, gode relasjoner mellom lærere og elever god arbeidsro og høy trivsel.
  • Undervisningen er oppdelt i økter på 45 minutter. Timetallet i fagene er som i ordinære klasser på

Praktisk medieproduksjon knyttet til teorifagene
I tillegg til fellesfagene i små grupper, produserer elevene videoer, websider og trykksaker. Vi trener på oppgaver du senere kanskje vil jobbe med som mediegrafiker, fotograf, journalist eller innen reklamebransjen. Selv om du ikke vil jobbe i mediebransjen, vil du ha god nytte av ferdighetene innen mediedesign og data. Vi knytter fellesfagene til ditt praktiske arbeid i medieproduksjonen. Slik tverrfaglighet gir mer mening til lærestoffet i alle fag. Det hjelper på motivasjonen og læringen.

Sted: Gruppen er lokalisert på Trikkestallen på Torshov (Toshovgata 33, 2. etg). Lokalene skiller seg fra tradisjonelle klasserom. De er tilpasset ungdommers behov for trivsel.

Kontakt oss gjennom rådgiver på den skolen du går på eller direkte til Roger Gjertsen  tlf 92067843. Du får en omvisning og et intervju før eventuell skolestart.

Du kan begynne hos oss gjennom hele skoleåret så lenge det er ledig plass.

Ønsker du plass på OT?

Hvem kan søke?
Dette er tilbud til ungdom med rett til videregående opplæring som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring, eller som ikke har opplæringstilbud.

Hvordan søke seg inn på OT-gruppen?
Ungdommene kan kontakte rådgiver på den siste skolen de hadde skoleplass, eller de kan henvende seg direkte til kontaktpersonene

Inntaket skjer etter at søkeren kommer på omvisning og får informasjon om tilbudet. Deretter blir søkeren intervjuet, før vi anbefaler en plass på OT-gruppen.