Hovedseksjon

Skademelding

Etter avtale mellom Utdanningsetaten, NAV trygd og Oslo Forsikring AS, skal alle skader som skjer på skolen og som fører til legebesøk/medisinsk behandling og/eller medfører sykefravær/arbeidsuførhet og/eller medfører utgifter for vedkommende snarest meldes til den skadedes lokale NAV trygd på NAV-skjema "yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid" og Oslo Forsikring AS på skademeldingsskjema.

Skolen hjelper til med dette, men eleven må så snart som mulig etter at skaden er inntruffet møte hos Marte Hareide slik at skademeldingsskjema kan fylles ut.

  • Det er viktig å ta vare på kvitteringer for drosje, egenandeler/legebehandling og journalark fra lege/legevakt.
  • Journalark skal alltid følge skademelding. Skolen refunderer ingen utgifter, men sender skademelding til NAV, som fatter vedtak om yrkesskade.
  • Når vedtak er mottatt skriftlig av elev/ansatt, skal denne selv sende inn relevante kvitteringer for refusjon. All vesentlig informasjon blir gitt i vedtaket fra NAV.