Hovedseksjon

Rektor for en dag

Rektor for en dag

Dette er en fin mulighet til å oppleve hvordan det er å være en del av ledelsen på skolen og å ta ansvar for å lede møter med lærerne og ledelsen. Dere vil i tillegg få et innblikk i hvordan skolens økonomi styres.

Rektor Arnfinn.png

Jeg er sikker på at dere vil gjøre en fantastisk jobb og bidra med nye perspektiv og ideer til skolen. Som midlertidige ledere vil dere få muligheten til å påvirke beslutninger og forbedre elevenes opplevelser i skolehverdagen

Alle i ledelsen håper dere får en fin dag og lærer mye av den. Jeg ønsker dere lykke til og håper dere vil ha en minneverdig opplevelse som rektor og assisterende rektor.

Mvh,

Arnfinn