Hovedseksjon

Foreldremøte vg2 bygg- og anleggsteknikk

Betong og mur

Det blir foreldremøte for vg2 bygg- og anleggsteknikk onsdag 20 september.

Vi møtes 18.00 i skolegården. Kontaktlærer følger dere til personalrommet.
Her vil dere få informasjon om veien frem mot læreplass.

Velkommen!