Hovedseksjon

Hellerud har vunnet årets språkdagkonkurranse

sfdsf

Premien er kr 10 000, og prispengene skal komme språkelevene til gode.

 

Her er juryens begrunnelse:
«I sitt bidrag viser Hellerud vgs. at de tenker nytt rundt nytteverdien av språk. Skolen involverer nye og utradisjonelle aktører (som f.eks. forebyggende team i politiet, et advokatfirma, Unginfo m.fl.) og viser derigjennom et bredt samfunnssyn i planleggingen av arrangementet. I tillegg til å se språk i en større sammenheng har skolen elevene i fokus ved at de inviteres til å bidra dersom de ønsker. Elevenes individuelle språkkompetanse får en naturlig og positiv plass under arrangementet.»

 

Hellerud vgs takker for prisen!