VG3 på tur til Nansen Fredssenter

Nansen

Nansen Fredssenter holder til på Lillehammer, og er ett internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid. Sentret har  mer enn 20 års erfaring i å utforske metoder og gjennomføre dialogprosjekter.

 

Hver høst tar VG3 elever ved skolen turen til Lillehammer for å delta på et dagskurs i dialog. Kursene gir en kort introduksjon til dialog og tar opp temaer som verdier, overbevisninger og fordommer. Det blir sett på hvordan disse elementene bidrar til konflikt, og hvordan man kan bruke konfliktløsningsverktøy. Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.

 

Les mer om Nansens Fredsenter