Ta matte og fysikk som ettermiddagskurs!

Eldre lærer hjelper ung gutt.

Skoleåret 2019/2020 vil Hellerud vgs tilby ettermiddagsundervisning i de to realfagene Matematikk R2 og Fysikk 2.

Tilbudet er åpent for elever fra alle videregående skoler i Oslo, og tilbudet er blitt til fordi flere skoler sliter med å få nok elever til å starte egne klasser i disse fagene. Dette betyr at du ikke trenger å være elev ved Hellerud vgs for å melde deg på dette tilbudet så lenge du går på en annen videregående skole i Oslo.

Tidspunkt for undervisningen:

  • Fysikk 2: Tirsdager fra klokken 16.30.
  • Matematikk R2: Torsdager fra klokken 16.30.

Legg merke til at dette tilbudet er et tilbud om undervisning i et programfag, og ikke et eksamensforberedende kurs for elever som ønsker a ta faget som privatist. Det er derfor en forutsetning at du følger undervisningsopplegget gjennom hele skolearet og får standpunktkarakter i faget. Dette innebærer for eksempel at ordinære fraværsregler gjelder her som i andre fag på videregående.

Du kan melde deg på ved å snakke med rådgiveren på din skole. Disse er orientert om tilbudet.