Hellerud blir del av nasjonalt satsingsprosjekt innen realfag

.

I 2016 ble det etablert fire talentsentere for realfag i Norge. Et av disse var ved Oslo Vitensenter på Teknisk museum i Oslo. Målet med talentsentrene er at elever med et ekstra talent for realfag skal få mulighet til å gå i dybden, få større faglige utfordringer og jobbe annerledes enn hva som er praktisk mulig i ordinære klasserom. På talentsentrene jobber grupper på 18-20 elever med topp moderne utstyr og tar for seg store, tverrfaglige og kompliserte tema som verdensrommet, rakettforskning og kunstig intelligens.  

Utvider med Hellerud

Talenttilbudet har vist seg å bli svært ettertraktet. I fjor fikk talentsenteret over 900 søkere til Oslo-avdelingen alene. Derfor har de nå bestemt seg for å utvide. Og for å få til det har de fått med seg Hellerud på laget.

- Det vi planlegger er å flytte noe av det som skjer på Talentsenteret ut til utvalgte skoler i Oslo, forteller Safina de Klerk, som er leder for Talentsenteret i Oslo.

- På skolene skal vi sammen med en lærer fra skolen kjøre noe av opplegget som vi pleier å gjøre med elevene som kommer til Teknisk museum. Men alt er ikke planlagt i detalj enda. Mye av hva som skal skje er opp til samarbeidslæreren ved den aktuelle skolen, forklarer de Klerk.

High tech på Hellerud

På Hellerud er det matte- og fysikklærer Marius Mordal Bakke som skal bli en del av talentsatsingen. Til han vil det komme en gruppe på 15 – 20 elever som både har interesse og et stort læringspotensial innen realfag. Elevene blir plukket ut fra omkringliggende ungdomsskoler. Elevene skal være i én uke av gangen og jobbe med store, tverrfaglige tema. Et viktig prinsipp er også at læringen skal være praktisk og at vanskelig teori skal læres gjennom praktiske oppgaver.

- En viktig del av Talentsenteret har også vært at elevene skal få jobbe med toppmoderne, høyteknologisk utstyr. Derfor kommer vi til å levere blant annet 3D-printere, programmeringsutstyr og moderne loddestasjoner til skolene. Disse kan selvfølgelig også brukes i ordinær undervisning utenom Talentsenteret og kan slik være et nyttig tilskudd til skolene, sier de Klerk.

- Utrolig gøy!

Assisterende rektor på Hellerud, Helene Nagel, forteller at hun en kjempespent og svært glad for at skolen nå skal bli en del av talentsatsingen. Én ting er at skolen får tilgang til nytt og spennende utstyr og at kanskje lærerne får noen nye innfallsvinkler og metoder som de kan overføre og bruke i ordinær undervisning. Men viktigst er det at Hellerud kan få være med på gjøre realfagene mer attraktive for elevene, mener hun.

-  Jeg synes det er utrolig gøy at Hellerud får være med på dette fordi det er så utrolig viktig. Å få god rekruttering til realfagene er en utfordring i hele Norge. Om dette kan være med på å få enda flere til å ville fordype seg og satse på realfag, ville det vært fantastisk, sier hun.

 

Ønsker du å lese mer om Talentsenteret i realfag, kan du følge denne linken:

https://tekniskmuseum.no/oslo-vitensenters-installasjoner/99-talentsenter-i-realfag