Foreldremøte tirsdag 22.11

Hellerud videregående skole

Hellerud videregående skole inviterer til møte for foresatte og elever. Det vil først bli en felles informasjon om ulike valg som elevene skal gjøre for neste skoleår. Deretter er det satt av tid for samtaler med lærere som har programfag, kontaktlærere og rådgivere.

Dato: tirsdag 22. november 2016
Sted: Hellerud videregående skole, skolens Aula
Tid: kl 18.00 -20.00

  • Vg1 Studiespesialisering
  • Vg1 Studiespesialisering med medier og kommunikasjon
  • Vg2 Studiespesialisering

Tema for ST: Elevenes valg av programfag i Vg2 og Vg3.

  • Vg1 Byggfag
  • Vg2 Byggfag

Tema for byggfag: Elevenes læringsmiljø og fravær - det vil bli mulighet for samtaler med faglærer, kontaktlærere og rådgiver.

  •  Vg2 Medier og kommunikasjon

Tema for MK: Elevenes læringsmiljø og fravær.Det vil først bli en felles informasjon for alle i aulaen. Deretter går vi til MK-avdelingen hvor det også blir mulighet for samtaler med faglærer, kontaktlærere og rådgiver.  

 

Velkommen!

 

Med hilsen

Tora Mørstad