DIN STEMME ER VIKTIG!

Rektor for en dag 2019

For å sikre oss at du kan komme med forslag og få mulighet til å være med å påvirke skolehverdagen din, gjør vi flere ting:

Lunsj med rektor: Hvert år spanderer rektor lunsj på alle klasser og setter seg ned med dem for å høre deres meninger om skolehverdagen. Elevene kommer med tips og ønsker for hvordan skolen kan bli bedre. Det gir ledelsen en unik innsikt i hvordan elevene har det og hva de ønsker.

Rektor for en dag: En elev bytter jobb med rektor og styrer hele Hellerud videregående en hel dag. Dette er for at ledelsen og elevene skal få enda bedre innsikt i hverandres hverdag. Jobben er lønnet og det er alltid mange søkere som ønsker en dag med unik arbeidserfaring!

Et aktiv elevråd: Et aktivt elevråd er det viktigste organet for å sikre god elevmedvirkning. I de siste årene har elevrådet jobbet fram alt fra ny skaterampe i skolegården til flere skoleturer for alle klasser! Bli med i elevrådet, du også!