Ledelse og ansatte

Nummeret til skolens sentralbord er 22 76 05 00 (08.00-15.30)

 

Rektor

Tora Mørstad

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.       

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen paviljong B.

 

Assisterende rektor

Arnfinn Stautland

Er stedfortreder i rektors fravær. Har ansvar for opplæringen på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering, OT/oppfølgingstjenesten og læringssenteret.

Kontor i 1.etg i administrasjonsfløyen paviljong B.

 

Avdelingsleder for elevoppfølging

Anne Elise Nilsen

Hovedansvar for minoritetsspråklig løp på VG1, VG2, VG3 forberedende kurs for minoritetsspråklige elever og elevteam.

Kontor i bygning E i 2. etasje

 

Avdelingsleder for Påbygg, Medier og kommunikasjon, og VG1 ST

Daniel Gaim

Hovedansvar for opplæringen på MK, påbygging og VG1 ST.

Kontor i bygning G i 2. etasje

 

Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk

Petter Høglund

Har ansvar for opplæringen på Bygg- og anleggsteknikk.

Kontor i Avdeling for Bygg- og anleggsteknikk, bygning D.

 

Avdelingsleder Avdeling for tilrettelagt opplæring

Tanja Ihlhaug

Har ansvar for opplæringen på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring.

Kontor i 1. etasje i bygning G – inngang ved kantine/aula.

 

Avdelingsleder adm.- og driftsavd.

Marte Hareide

Har ansvar for kontor, administrasjon og byggninger.

Kontor i 2.etg i administrasjonsfløyen paviljong B.

 

Studieleder

Vigdis Vangsøy

Har ansvar for elevenes fagvalg, eksamen og kompetansebevis/vitnemål

Kontor i 2.etg i administrasjonsfløyen paviljong B.