Velkommen til digitalt foreldremøte

Rektor

Program: 18.00-18.30:

Ungdommen din logger seg inn på sin skolePC sammen med deg hjemme. Dere logger dere inn på klassens teams.

  • Informasjon fra kontaktlærerne om klasse- og læringsmiljø
  • valg av programfag til Vg1 og Vg2 v. Szilvia rådgiver
  • informasjon fra rektor

18.30-20.00:

Dere snakker med de ulike faglærerne i teams. Her er det viktig at dere har meldt inn på forhånd hvilke faglærere som dere ønsker å snakke med. Se liste under over hvilke faglærere som datteren din / sønnen din har. Faglærer ringer deg opp i teams, eller hvis det ikke går – tar kontakt med deg per telefon. Send epost til avdelingsleder senest tirsdag den 19.1, Innhold: Skriv navnet på sønnen / datteren din, klasse, og hvilke lærere som dere ønsker å snakke med.