- Jeg gledet meg faktisk til å gå på skolen hver dag

Chaima

Hvem?

Chaimae Bouiri

Hva gikk du på Hellerud?

Studiespesialisering. Realfag. Ferdig vår 2019.

Hva gjør du nå?

Sykepleierstudent ved VID vitenskapelig høyskole, Diakonhjemmet i Oslo.

Hva er det viktigste du lærte på Hellerud?

- Jeg føler Hellerud gjorde meg klar til å bli en selvstendig student og gjorde meg klar til å takle studentlivet på en god måte. Lærerne bruker ikke bare mye tid på fagene, men også mye tid på å snakke med oss om hvordan vi kunne bli mer selvstendige og voksne. I ettertid har det gått opp for meg hvor mye hjelp og støtte vi faktisk fikk på Hellerud.

Hva var det beste med å gå på Hellerud?

Miljøet. Det er sykt bra. Det er mange forskjellige mennesker og ulike kulturer og perspektiver som møtes, men likevel passer alle inn. I tillegg så husker jeg at skolen gjorde veldig mye for å bygge opp et godt miljø gjennom ulike arrangementer og miljøarbeidere som fulgte oss opp. Miljøet var så bra at jeg husker jeg gledet meg til å gå på skolen hver dag.

Hvorfor vil du anbefale Hellerud?

Det er mange grunner. Det gode miljøet er kanskje det viktigste. Men en annen viktig grunn er at det er veldig gode lærere som bryr seg om deg og hjelper deg masse. Det er jo slik at om man ikke trives et sted, så lærer man heller ikke. Og det føler jeg Hellerud er veldig opptatt av og passer på at alle har det bra.