- Lærte meg verdien av å jobbe hardt

August Larsen Johansen, tidligere elev på byggfag.

Hvem?

August Larsen Johansen

Hva gikk du på Hellerud?

VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Betongfagarbeider. Ferdig våren 2019.

Hva gjør du nå?

Lærling hos Veidekke. Jobber for tiden med å sette opp Norges dyreste leiligheter på toppen av Majorstua.

Hva er det viktigste du lærte mens du gikk på Hellerud?

- På Hellrud lærte jeg masse, men det viktigste var kanskje at jeg lærte meg gode arbeidsrutiner og god arbeidsmoral. Lærerne var flinke til å forklare hva som var forventet av oss når vi kom ut i arbeidslivet. At man må komme forberedt, i tide og med nødvendig utstyr. De lærte oss rett og slett gode arbeidsrutiner og gjennom det ble jeg også motivert til å jobbe.

Hva var det beste med å gå på Hellerud?

Det er et veldig godt miljø. Både mellom elever og mellom elever og lærere. Vi hadde en veldig god tone på byggfag og det gjorde det motiverende å komme på skolen.

Hvorfor vil du anbefale Hellerud?

- Fordi miljøet der er veldig bra og du har flinke lærere som følger deg veldig tett opp. Du får fort komme i gang med praktisk arbeid og ut på byggeplassen. Selv gikk jeg bare ett år på skola før jeg startet som lærling i Veidekke. Hellerud var flinke til å hjelpe meg slik at jeg raskt kunne komme meg ut i jobb og tjene penger.