Stort flertall til venstresiden

skolevalg 2019

Tirsdag 3. september ble årets skolevalg arrangert på Hellerud vgs. Etter å ha vært vitne til en god skoledebatt i forrige uke, fikk elevene mulighet til å si sin mening gjennom stemmeseddelen. Valgdeltakelsen var god og var på nær 71 %.

Venstresiden ble vinnerne 

Det er ingen tvil om at det er de venstrevridde partiene som er mest populære blandt elevene på Hellerud vgs. Skolens mest populære parti er Arbeiderpartiet som som fikk 31,8 % av stemmene, mens partiene Rødt og Sosialistisk Venstreparti fikk henholdsvis 19,7 % og 14,3 %. En tendens her er imidlertid at Arbeiderpartiet, til tross for å være skolens største parti, mister velgere. Ved forrige skolevalg hadde Arbeiderpartiet over halvpartene av stemmene alene. I år er spesielt Rødt gått kraftig opp og det er trolig noe av forklaringen på hvorfor Arbeiderpartiet taper velgere. Også SV gjorde et klart bedre skolevalg på Hellerud enn forrige gang. 

Hvor ble det av miljøfokuset?

En tendens man har sett på meningsmålingene i Oslo er at Miljøpartiet de Grønne vokser i popularitet. På Hellerud har imidlertid ikke MdG klart å befeste noen sentral posisjon blant elevene. Kun 5,1 % stemte på MdG mens det andre tydelige miljøpartiet, Venstre, fikk 5,8 % av stemmene. I stedet for et tydelig miljøfokus, er det tydelig at også Hellerud-elevene misliker Oslos mange bomringer: Det nye partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger ble skolens fjerde største parti med 11,7 % av stemmene.

Utover dette ble det ikke noe godt valg for de resterende regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti. De fikk henholdsvis 4,4 %, 3,6 % og 0,7 %

 

RESULTAT SKOLEVALG HELLERUD VGS 2019:

 

Antall elever ved skolen

604

Antall avgitte stemmer

427

Deltakerprosent

70.7%

Antall godkjente stemmer

412

Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige

15

Antall blanke stemmer

10

Antall ugyldige stemmer - ikke blanke

5

 

Parti

Stemmer

Prosent

Rødt

81

19.7%

Sosialistisk Venstreparti

59

14.3%

Arbeiderpartiet

131

31.8%

Senterpartiet

2

0.5%

Miljøpartiet De Grønne

21

5.1%

Kristelig Folkeparti

3

0.7%

Venstre

24

5.8%

Høyre

18

4.4%

Fremskrittspartiet

15

3.6%

Piratpartiet

5

1.2%

Norges Kommunistiske Parti

1

0.2%

Pensjonistpartiet

1

0.2%

Kystpartiet

0

0.0%

Demokratene i Norge

0

0.0%

Partiet De Kristne

1

0.2%

Feministisk Initiativ

0

0.0%

Liberalistene

0

0.0%

Alliansen

1

0.2%

Helsepartiet

0

0.0%

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

48

11.7%

Selvstendighetspartiet

1

0.2%