Stort engasjement under årets valgdebatt!

Skoledebatt hellerud 2019

Torsdag formiddag ble skolens aula forvandlet til en politisk slagmark. Da møttes totalt åtte ulike ungdomspartier til politisk debatt i forbindelse med det nært forestående kommunevalget. En rekke politiske saker ble diskutert - alt fra avgifter på bil og bensin til fattigdom og integrering.

Spesielt stort engasjement ble det da elevene slapp til med spørsmål etter at ungdomspolitikerne hadde hatt hver sine innledninger, replikker og sluttinnlegg. Noe Hellerud-elevene var spesielt opptatt av, var Fremskrittspartiet og deres innvandring- og integreringspolitikk. En kunne også høre på responsen fra salen at fraværsgrensen på videregående skole og klimaspørsmål var saker som vekket engasjement!

Selv om det var både temperatur og engasjement, skal både elever og ungdomspolitikere ha ros for å ha skapt en ryddig og konstruktiv debatt. En omtrent fullsatt aula fulgte godt med og viste respekt for alle partier!

Etter at skoledebatten var over, var det valgtorg hvor elevene kunne stille spørsmål til de forskellige ungdomspartiene. Der kunne de nok få gode tips om hva de burde stemme på under neste ukes skolevalg.

Skolevalget neste uke arrangeres tirsdag 3. september.