Feiret språkmangfoldet

språkdag

Hellerud er en språkmektig skole. En gjennomgang har vist at det blant elever og lærere finnes kunnskap om over 60 ulike språk på skolen. Dette mangfoldet er en ressurs som vi fant ut at burde synliggjøres for elevene. Derfor arrangerte vi tirsdag en hel dag hvor språk og språkets muligheter sto på timeplanen.

Elevene som læremestre

Mye av programmet under språkdagen var det elever selv som sto for. Alle klasser fikk små språkkurs i ulike språk – og disse kursene ble holdt av elever selv. Mange av Helleruds elever har andre morsmål enn norsk og var derfor naturlige læremestere for anledningen. Ca 40 elever var i sving da kurs i totalt 15 ulike språk ble holdt i løpet av dagen.

Inspirerende foredrag

I tillegg til små språkkurs hadde vi for anledningen leid inn dyktige foredragsholdere som hadde ulike perspektiver på hvorfor språk og språklig mangfold er en ressurs.

  • Jonathan Castro fra Hiphop 101 fortalte om hvordan tospråklighet kan være en styrke når man driver med musikk.
  • Carsten Løddesøl fra arkitektfirma Snøhetta snakket om hvordan de i organisasjonen var opptatt av både språk- og kulturmangfold for å finne best mulige løsninger.  
  • Journalist i TV2 Kadaffi Zaman snakket om sitt liv som utenriksjournalist og hvordan det har hjulpet han å kunne flytende urdu når har han dekket saker i utlandet.

Fornøyd med arrangementet

Avdelingsleder Märit Opperud har hatt et overordnet ansvar for språkdagen og hun sier hun er fornøyd med arrangementet og hvordan elevene har respondert på det.

- Vi ville at elevene skulle bli bevisst på hvilken fantastisk ressurs det er å være flerspråklig. Det er en ressurs både for dem selv, for skolen og for samfunnet. Det virker også som elevene har likt foredragene og språk-kursene de har fått i dag.

Til slutt vil hun også legge til litt ekstra skryt til de mange elevene som har vært med å holde kurs for sine medelever.

- Elevene har vært kjempeflinke også som foredragsholdere. Det har vært veldig moro å se!