Super start med Skullerud Games

Skullerud games

Skoleåret 2019/2020 begynner nå å komme inn i normalt gjenge etter at tre fine oppstartsuker er vel gjennomført. I løpet de første ukene rettes alltid fokus mot at alle nye elever og klasser skal bli godt kjent med både hverandre og med lærere sine. Slik har det også vært i år.

Skullerud Games

Et helt nytt prosjekt av året har  vært Skullerud Games. Alle nye klasser har i år vært samlet en hel dag på skiarenaen på Skullerud. Der har klassene hatt en dag hvor fokuset har vært på å bygge relasjoner og å bli kjent med hverandre. Dette skjedde gjennom en rekke ulike øvelser både innendørs og utendørs. 

- Inntrykket mitt er at elevene har kost seg og blitt tryggere på hverandre gjennom alle øvelsene. Det er tydelig at vi har fått et fint kull som viser solid innsats og engasjement, sier Tomas Iversen som er miljøarbeider på Hellerud og som har hatt et spesielt ansvar for nyvinningen Skullerud Games.

- Et opplegg som dette, hvor elevene tidlig må samarbeide på mange ulike måter, tror vi er med på å kick-starte relasjonsbyggingen mellom elevene, forklarer han.

Uteøvelse på Skullerud Games

Fin start

Skullerud Games har vært årets største prosjekt i oppstartsfasen, men i tillegg til dette har det også vært arrangert en rekke andre aktiviteter for å bygge et trygt og godt skolemiljø fra starten av. Alt fra grilling i skolegården til rebusløp og konserter i aulaen har gjort til at elevene har blitt bedre kjent med hverandre og blitt tryggere på hverandre. Rektor Arnfinn Stautland mener de første ukene lover godt for fortsettelsen av skoleåret.

- Det har vært spennende å møte alle elevene. Jeg synes det virker som det er mye positivitet og engasjement blant elevene i år, og det håper jeg at det fortsetter å være gjennom året. Jeg synes oppstartsukene lover veldig godt for fortsettelsen av skoleåret, sier han.

 

Innendørs aktivitet på Skullerud Games