Kjære Hellerud-elever og -foresatte

Hellerudvgs

Lærerne, ledelse og elever står alle i en krevende situasjon og jeg oppfordrer dere alle til godt Hellerudsamarbeid, og at alle gjør det de skal når de skal!

De av dere som ikke har pc eller bøker hjemme, må hente dette på skolen mellom kl 09:00 og 12:00 fredag, eller mellom 10.00 - 11.00 mandag.

Faglærerne gir informasjon om hvordan undervisningen i fag skal foregå, og vi følger vanlig timeplan. Elevene må levere inn alle oppgaver/læringsaktiviteter innen kl 16:00 den dagen timen er eller tiden faglæreren bestemmer.

Ta kontakt med faglærere dersom dere har spørsmål om oppgaver/innleveringer.

Ta kontakt med kontaktlærer dersom dere har andre spørsmål.

Ta vare på hverandre!

Mvh Arnfinn, rektor