Skoledebatt på Hellerud i smittevernets tid

1


Siden det fortsatt er en del coronasmitte i samfunnet ble årets debatt litt annerledes enn den pleier å være. Alle elevene kunne ikke være i aulaen samtidig og video av debatten ble derfor strømmet direkte til klasserommene der elevene satt og fulgte debatten sammen med lærerne sine.

 

Debatten begynte med åpningsinnlegg på 2 minutter fra hver av partiene, der de redegjorde for sine hjertesaker og argumenterte for hvorfor elevene skulle stemme på akkurat deres parti. Noen elever fra fagene politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, og samfunnskunnskap hadde jobbet med å lage spørsmål til ungdomspolitikerne i forkant av debatten. Disse fikk muligheten til å komme til aulaen og stille spørsmål til ungdomspolitikerne. Den saken som vakte mest engasjement var FrP’s forslag om høyere straff for gjengkriminalitet i bydeler på østkanten i Oslo. Andre saker elevene var opptatt av var skatt, innvandring, gratis tannlege og studieplasser.

Elevene som fulgte debatten fra klasserommene kunne sende inn spørsmål via snapchat mens de så på debatten. Disse ble samlet opp av en representant fra elevrådet som stilte de til ungdomspolitikerne. Til slutt fikk partiene et minutt hver til å holde et sluttinnlegg der de gjorde et siste forsøk på å kapre nye velgere.

Vi er glade for at vi klarte å gjennomføre debatten på en god måte og vil takke ungdomspolitikerne for at de stilte opp. Vi vil også takke elevene for engasjementet – både de som var tilstede i aulaen og de som fulgte debatten fra klasserommet.