Samarbeid som funker

Mysen_2

Blant gamle militærbygninger og frodig skog fikk nye Hellerud-elever i forrige uke virkelig en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Da ble nemlig alle Helleruds åtte nye klasser sendt til gamle Høytorp fort i nærheten av Mysen i Østfold. Der sto en dag med samarbeid og teambuilding på programmet.

 

Kommunikasjon og koordinering

På det gamle militærfortet gjennomførte elevene en rekke øvelser som handlet om samarbeid, kommunikasjon og koordinering. Formålet var å få elevene til å se at samarbeid og felles koordinering har en positiv effekt både for eleven selv og for gruppa som helhet. Øvelsene ga også mulighet til å oppleve mestring også på nye arenaer – noe det var tydelig at elevene satte pris på.

 

Viktig investering

Programmet på militærfortet varte en hel dag og var ledet av det profesjonelle firmaet TeamKraft. Alle elevene fikk også varm lunsj på skolens regning. Med utgifter til busstransport i tillegg anslår rektor Arnfinn Stautland at opplegget for nye skoleklasser på Mysen er en merkbar investering per år. Det mener han imidlertid er vel anvendte penger.

 

- Opplegget på Mysen ser vi at har svært god effekt på elevmiljøet. Både elever, lærere og skolens miljøteam gir oss tilbakemeldinger om det. At alle har et trygt og godt læringsmiljø, er det viktigste for oss her på Hellerud. Fellesturene til Mysen gir et godt grunnlag for et godt miljø allerede fra starten av. Derfor mener jeg vel anvendte penger, sier han.


 Tekst: Atle Alund / Foto: Ferrenz Reyes