Takk for i år, Lillehammer!

3stb lillehammer

- Det er nyttig å få kunnskap om andres meninger og holdninger, og det er spennende og interessant å reflektere over vanskelige spørsmål som toleranse, kultur og demokrati. Men elevene liker det. Vi får alltid gode tilbakemeldinger på dette opplegget fra elevene!

Det sier Assefa Faris. Han er ansatt som minoritetsrådgiver på Hellerud vgs og han er og har vært primus motor for Lillehammer-turene som Hellerud har gjennomført de siste årene. Målet med å reise til Lillehammer er å besøke Nansen fredssenter hvor elever og lærere gjennomfører et såkalt dialog-workshop i regi av fredssenteret. Og det er gjennom dette opplegget at elevene kommer nærmere hverandre, lærer av hverandre og også kanskje lærer mer om seg selv.

- Elevene blir utfordret til å ta stilling til og reflektere over egne fordommer, egen kultur og andres kultur. Det blir en arena hvor elevene kan åpne seg og bli bedre kjent og mer trygge på hverandre. Derfor er det også veldig positivt for klassemiljøene, sier Assefa.

Klasseturene til Lillehammer er noe Hellerud vgs startet opp med i 2015 og noe som vi satser på å fortsette med også i årene som kommer.

- Det har blitt en tradisjon å ta med 3.klassingene til Lillehammer og vi håper å få til det samme til neste år også, avslutter Assefa.

Nedenfor kan du se noen utvalgte bilder fra da 3STE besøkte fredssenteret  30. oktober.