Hovedseksjon

Konsekvenser av mulig streik for Hellerud vgs

Hellerud flagg

Meklingsfristen er 23. mai klokken 24.00. Hvis partene ikke kommer til enighet, tas i første omgang 1 (en) ansatt ved Hellerud vgs ut i streik.

Dersom det blir streik, så vil det få konsekvenser for denne lærerens fag og klasser.


En streik vil tidligst starte ved arbeidsdagens start 24. mai. Hvis partene mekler på overtid, kan streiken starte senere.


Vi holder dere løpende orientert.


Mvh Arnfinn Stautland, rektor