Heldagsprøveperioden er i gang

Heldagsprøve

Det er blitt desember og tentamenstid. Denne uka og neste vil være preget av heldagsprøver og fagdager. Hvis du er usikker på hvilke dager du har hvilke fagdager eller heldagsprøver, finner du oversikten i den vedlagte Excel-fila. Oversikten er også hengt opp rundt omkring på skola.

Lykke til!

heldagsproveplanenny2018-hel.xlsx