Godt i gang på byggfag

Byggfag

Forrige uke slapp endelig en del av elevene våre tilbake igjen på skolen. I tråd med nasjonale føringer har det vært våre to VG2-klasser på byggfag som har fått anledning til det. VG2-elevene på byggfag er nemlig ikke mange måneder unna å skulle ut i lære. Uten mulighet til å være på skolen, hadde det vært svært vanskelig å lære seg de nødvendige ferdighetene de hadde trengt til dette.

Tar smittevernhensyn

I byggfagshallen har elevene tilgang på nødvendig utstyr og ikke minst tilgang til dyktige lærere som kan veilede elevene til å skaffe seg de nødvendige ferdighetene de trenger. Men selv om ting nå er kommet litt mer tilbake til normalen, er ikke alt som før. Smittevernhensyn har nemlig høy prioritet og legger føringer for undervisningen, kan lærer på byggfag, Petter Høglund, fortelle.

- Vi har delt opp klassene slik at elevene har to praksisdager i uka og de er max 15 elever på to lærere. Så en del tilpasninger må vi gjøre, forteller han.

Gode dager

Tilpassinger og smittevernhensyn til tross; byggfagslærer Petter mener det er bra at en del av elevene nå får komme tilbake på skolen.

- Det er ikke mange uker igjen før vi skal sende elevene ut i lære og da er de avhengig av å ha en del ferdigheter som de bare får lært på skolen. I tillegg virker det som elevene selv setter pris på å få komme tilbake. Oppmøtet er godt og vi har hatt gode dager, sier han.

Når de resterende elevene på skolen vår kan returnere til skolen, er imidlertid fortsatt uklart. Men ambisjonen fra sentrale myndigheter er at alle elever skal få returnert før sommerferien. Mer info om dette vil komme etter hvert.