Hovedseksjon

Foreldremøte for ST vg1 og vg2 og 3PÅ

et par personer som ser på en dataskjerm

Det blir en felles orientering om skolen fra kontaktlærer. Det vil bli gitt orientering om skoleåret, timeplan, skoleturer, førstegangsvitnemål, tilstedeværelse og fravær, elevers rett til et trygt og godt skolemiljø mm.

Du vil møte guider i skolegården som hjelper deg å finne frem til riktig rom.

Velkommen!

Torsdag 22.august kl 18.00-20.00