Et knallsterkt nytt elevråd på Hellerud er på plass!

1

Medina ble valgt til leder og Ayman nestleder i det nye elevrådsstyret. Vi fikk en fredagsprat med Medina, hvor hun forteller oss om sin motivasjon og hvilke saker hun vil jobbe med.

Litt fakta: Medina er 18 år fra Lindeberg hvor hun var elev ved Granstangen ungdomsskole. Hun er tredjeklassing og elev i 3STA, og har en eldre søster som har gått på Hellerud tidligere (ser helt lik ut).

Hvorfor meldte du deg til rollen som elevrådsleder?
Siden det er tredje året mitt her, mener jeg at jeg vet hva som gjør Hellerud til en så bra skole. Jeg ønsker å bli med og ta ansvar for at vi skal klare å opprettholde det flotte miljøet på Hellerud også etter pandemien, og da er rollen som elevrådsleder passende. Jeg mener vi må gjøre en del ekstra for å ta vare på hverandre og bli bedre kjent med hverandre på tvers av grupper og trinn.

Hvilken ledertype er du:
Jeg er opptatt av å inkludere alle før vi i styret beslutter, altså gode prosesser for medvirkning! Videre er jeg opptatt av å være en god lytter som er oppriktig interessert i hva andre sier.

På spørsmål om hva Medina mener er det viktigste satsingsområdet fremover er hun klokkeklar:
Den psykiske helsen, fordi det har veldig mange kjent på. Mange har vært ensomme under pandemien og ikke møtte mange i hverdagen over en svært lang periode.


Det nye styret består av følgende medlemmer:
Leder: Medina (3STA)
Nestleder: Ayman (2STE)
Sekretær: Ronja ()
Økonomisjef: Muaz ()
Foto og PR: Amin og Malin ( og )
Arrangementsansvarlig: Mimouna ( )
Styremedlemmer: Hasan, Las, Jonas og Ninna ( , og )