Velkommen til åpne dager tilrettelagt avdeling

Hellerud vgs

Målgruppen for STUSP1HTA1 er elever med generelle lærevansker og/eller sammensatte lærevansker med synsnedsettelse, samt utviklingshemming av lett og moderat grad.


Opplæringen foregår i egne lokaler på skolen, hvor vi har fem ordinære klasserom for undervisning i basisfagene, norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. I tillegg til ordinære undervisningsrom har avdelingen musikkrom, kjøkken og snekkerverksted, hvor det gis undervisning i musikkterapi/musikk eller arbeidslivstrening innenfor kantinearbeid og snekring. Avdelingen benytter også skolens gymnastikksal og treningsrom som er felles for alle elevene ved skolen.
Avdelingen gir tilbud om en helhetlig opplæring hvor både det faglige og sosiale er vektlagt. Undervisningen gis i grupper på 4 til 5 elever med en lærer og en assistent.

 

Tilbudet passer best for elever som ønsker gruppeundervisning i basisfagene, som norsk, engelsk, matematikk osv. og hvor det er ønskelig at det også gis opplæring knyttet opp mot arbeidslivstrening.
På "åpen dag" vil det først bli gitt litt informasjon om avdelingen og vårt opplæringstilbud, deretter vil dere få se avdelingen og hvordan noen ulike undervisningssituasjoner gjennomføres, jamfør til dagens timeplan.

For å ha en oversikt over hvor mange som vil besøke oss ber vi om at det sendes en e-post til rådgiver ved tilrettelagt avdeling med informasjon om antall personer og hvilken skole man kommer fra til
siri.jensen@osloskolen.no 

Vi ønsker svar innen tirsdag 23. november.

Kom gjerne på Åpen dag og få mer informasjon som kan være nyttig for deg!