Åpne dager på tilrettelagt avdeling

tilrettelagt

Første uka i november har vi åpne dager ved vår tilrettelagte avdeling. Det er to ulike avdelinger på tilrettelagt avdeling; Avdeling for arbeidslivstrening og Avdeling for hverdagslivstrening. Begge disse avdelingene har åpne dager. Nedenfor finner du informasjon fra begge avdelingene.

Avdeling for arbeidslivstrening:

Tidspunkt

  • Tirsdag 5. november kl. 12.00 – 13.00
  • Torsdag 7. november kl. 12.00 – 13.00

Begge dagene vil elevene ha arbeidstrening, og dere vil kunne få se arbeid med produksjon på avdelingens snekkerverksted, og det vil bli servert suppe som elevene har lagd i faget mat og helse.  I tillegg vil dere få lett underholdning av elever som har musikk med avdelingens musikkterapeut.

Avdelingens tilbud er rettet mot personer med generelle lærevansker eller utviklingshemming, i tillegg gis har avdelingen et tilbud til elever med synshemming og generelle lærevansker.

Opplæringen gis i små grupper, der elevene jobber etter individuelle opplæringsplaner som tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT.  I inneværende skoleår gis det opplæring fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, mat og helse, kunst- og håndverk, IKT, psykologi, musikk og musikkterapi, kommunikasjon, samt arbeidslivstrening, hverdagslivstrening og ADL.  Avdelingen har egen rådgiver.

Vi ber deg si i fra i god til om du har lyst til å besøke oss.  

Påmelding til rådgiver Jorunn E. Rygnestad

E-post: jorunn.rygnestad@ude.oslo.kommune.no Tlf: 95484617

Avdeling for hverdagslivsmestring

Tidspunkt:

  • Onsdag 6.november kl.14.30-16.00

På Åpen dag ved avdeling for hverdagslivsmestring vil det bli gitt informasjon som kan være til nytte for elever, foresatte, lærere, rådgivere og andre som bistår elever i innsøking på videregående skole for skoleåret 2020/21.

Avdelingens tilbud er rettet mot personer med ASD, som har som mål å få full studiekompetanse, eventuelt en delkompetanse med noe færre fag. I tillegg gir avdelingen opplæring som kan bidra til å gi den enkelte basiskunnskap som kanskje mangler fra tidligere skolegang. Elevene vil, avhengig av valg av fag, kunne få all undervisning på avdelingen. I de fag avdelingen ikke har eget undervisningspersonell gis elevene mulighet til å hospitere i ordinær opplæring.

Opplæringen gis i små grupper der elevene jobber etter mål i kunnskapsløftet, samtidig som de har en individuell opplæringsplan som tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT. Der det er ønske fra elevene, og det framkommer i sakkyndig vurdering, kan det også gis opplæring i hverdagslivstrening, musikk, mat og helse, samt kunst- og håndverk.

Avdelingen har 20 elevplasser, 10 ansatte og egen rådgiver.

Kom gjerne på Åpen dag og få mer informasjon som kan være nyttig for deg!

Påmelding til rådgiver Marius Hagen Olsen Email: mariuh0702@osloskolen.no senest mandag 4. november