Åpen dag tilrettelagt avdeling

Hellerud vgs

Studiespesialisering og Hverdagslivstrening

Målgruppen (STUSP1HTH1) er ungdom med autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom). Avdelingen gir opplæring som er både av faglig og sosial karakter, hvor det også er mulighet til å jobbe med sosiale ferdigheter. Det gis også tilbud om opplæring i ADL, her knyttet spesielt til aktiviteter rundt mat og helse samt selvstendighetstrening. Avdelingen vil ha tilbud om felles lunsj alle ukedagene, samt noen felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året. Elevene ved avdelingen deltar også på felles aktiviteter og turer sammen med resten av skolen.

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger bistand og noe tilrettelegging for å oppnå dette. De fleste programfagene tilbys kun i ordinært løp - altså i større klasser.

Det blir først gitt litt informasjon om avdelingen og vårt tilbud, med rom for å stille spørsmål. Deretter en liten runde hvor vi viser frem våre lokaler.


For å ha en oversikt over hvor mange som vil besøke oss ber vi om at det sendes en e-post til rådgiver ved tilrettelagt avdeling med informasjon om antall personer og hvilken skole man kommer fra til siri.jensen@osloskolen.no


Vi ber om svar innen mandag 15. november.