Tirsdag 14. November blir det åpen dag på Tilrettelagt Avdeling, spes. Ped.

Hellerud videregående skole

Målgruppen er elever med store sammensatte lærevansker, generelle lærevansker og/eller utviklingshemming.  

Avdelingen gir tilbud om et helhetlig opplæring hvor både det faglige og sosiale er vektlagt. Det kan gis mulighet for hospitering i ordinære klasser der det vil være mulig.  Avdelingen har 14 tilsatte og undervisningen gis i grupper på 4 til 5 elever med en lærer og en assistent.  

Tilbudet passer for elever som ønsker undervisning i basisfagene, som norsk, engelsk, matematikk osv. og hvor det er ønskelig at det også gis opplæring knyttet opp mot arbeidslivstrening.  

Kom gjerne på Åpen dag og få mer informasjon som kan være nyttig for deg!

Påmelding gjøres til avdelingsleder tanja.ihlhaug@ude.oslo.kommune.no

Har du behov for å komme på besøk med eleven i skoletiden er dette mulig, om du kontakter skolen og ber om dette.  Besøk i skoletiden vil imidlertid kun være mulig tirsdag til fredag i uke 46, kl. 10.30-11.30.  Forespørsel eller ønske om dette rettes til avdelingsleder.  

 

Velkommen!